Julkisselvittäjä: "Talvivaaran metallitehtaan toiminnassa on esiintynyt merkittäviä ongelmia"

Talvivaaran konkurssipesän metallitehtaan tuotantolaitteisto vaatii julkisselvittäjän mukaan mittavia investointeja toimiakseen kunnolla. Asia selviää pesän antamista vastineista jätevesien purkuputkihakemuksesta tehtyihin muistutuksiin.

Talvivaara
Kaivosyhtiö Talvivaaran tehdas ja saostusallas.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran kaivosalueella oleva metallien talteenottolaitoksen toiminnassa on esiintynyt merkittäviä ongelmia.

Asia selviää julkiselvittäjä Jari Salmisen antamasta vastineesta Nuasjärveen suunnitellusta purkuputken lupahakemuksen muistutuksiin.

Vastineessa korostetaan metallitehtaan tärkeyttä vesien poistossa kaivokselta. Metallitehtaan kunnosta lausutaan näin:

Metallitehtaan toiminnassa on esiintynyt kuitenkin merkittäviä ongelmia. Konkurssin alkamisen jälkeen on havaittu metallitehtaan tuotantolaitteiden vaativan mittavia investointeja metallituotannon täysimääräiseksi käynnistämiseksi.

Siitä, mitä ongelmia tarkalleen ottaen metallitehtaalla on, ei ole tietoa. Talvivaaran Sotkamon julkiselvittäjä siirtää sähköpostilla lähetetyt kysymykset Talvivaaran kaivososakeyhtiön viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissiselle.

– Ei tehdasta ole hajalle ajettu, vastaa Nissinen suoraan kysymykseen, onko rahapuutteessa juuri ennen konkurssia ajettu laitosta ilman kunnossapitoa.

– On totta, että syksyllä jouduttiin valikoimaan huolto- ja tuotannollisista syistä niitä paikkoja, joihin rahaa voi käyttää. Mutta laitosta on ajettu koko ajan turvallisesti ja hyvin. Viime vuoden käyttöaste oli 90,5, joka on prosessiteollisuudelle korkea lukema, sanoo Olli-Pekka Nissinen.

On totta, että syksyllä jouduttiin valikoimaan huolto- ja tuotannollisista syistä niitä paikkoja, joihin rahaa voi käyttää. Mutta laitosta on ajettu koko ajan turvallisesti ja hyvin.

Olli-Pekka Nissinen

Tehdas seisoi marraskuussa kolmisen viikkoa, muun muassa tyhjien tarvike- ja tuotantokemikaalivarastojen takia. Katkokäynti jatkui tammikuussa. Käytössä oli vain yksi linja kahdesta, sanoo Nissinen.

– Oli siinä kaikenlaista katkosta. Rikkivetytehtaat olivat pois päältä aina vuoron perään. Niitä on nyt huollettu, sekä vetylinjoja. Nytkin ajetaan yhdellä linjalla.

Metallitehtaan tuotantolaitteiston mittavien investointien tarpeesta kysyttäessä Nissinen ei osaa vastata, mitä pesänselvittäjän teksti voisi tarkalleen ottaen tarkoittaa.

– Onhan täällä tehty kaikkea, siivottu laitteita, ja kaikkea. Toisaalta koko ajan valmistaudutaan keväthuoltoon, joka sinänsä on kallis operaatio, kun paikat huolletaan perusteellisesti. On myös suunniteltu talteenottolaitoksen liuoskiertoon muutoksia, joiden avulla veden poistoa voitaisiin tehdä myös seisokkitilanteessa.

Talvivaaran kaivososakeyhtiön viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen ei ota kantaa siihen, ovatko nämä investoinnit julkisselvittäjän tekstissä mainittuja mittavia investointeja.