1. yle.fi
  2. Uutiset

Teknologiayhtiö Elektrobit jaetaan kahtia

Teknologiayhtiön Wireless -liiketoimintayksikkö halutaan eriyttää omaksi pörssiyhtiökseen ensi kesänä. Jakautumissuunnitelma edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää.

talous
Elektrobitin logo lipussa.
Yle

Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhtiön jakamisesta kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi.

Yhtiön hallitus suunnittelee eriyttävänsä langattoman Wireless-liiketoiminnan erilliseen, pörssinoteerattavaan Bittium -yhtiöön, joka keskittyy muun muassa puolustus- ja turvallisuusalan langattoman teknologian tuotekehityspalveluihin.

Elektrobit -yhtiöön jäisi Automotive-liiketoiminta, joka keskittyy autoteollisuuden ohjelmistoihin ja niiden tuotekehityspalveluihin.

Yhtiön hallitus perustelee suunnitelmaa muun muassa sillä, että konsernin liiketoiminta on jo usean vuoden ajan jaettu kahteen erillisinä liiketoimintasegmentteinä johdettuun tulosyksikköön, joilla on erilliset strategiat, omat tuotteet ja erilliset asiakaskunnat. Niiden välillä on ollut taloudelliselta merkitykseltään vain hyvin vähän yhteistä liiketoimintaa tai yhteisiä asiakasprojekteja ja käytännössä liiketoimintasegmentit ovat toisistaan riippumattomia. Lisäksi liiketoimintasegmenttien kehitysvaiheet ovat erilaiset.

Jakautumisen odotetaan muun muassa helpottavan osakevaihdon käyttöä mahdollisissa yrityskaupoissa.

Jakautumissuunnitelman mukaan Elektrobitin osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena yhden uuden Bittiumin osakkeen jokaista omistamaansa Elektrobitin osaketta kohden.

Jakautuminen toteutuisi kesäkuun lopussa, mikäli yhtiökokous hyväksyy suunnitelman. Suurimmat osakkeenomistajat ovat alustavasti ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti järjestelyyn. Näillä on yhteensä noin 48,4 prosentin osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Elektrobitin kotipaikka siirtyy Helsinkiin, Bittiumin kotipaikka on Oulu

Elektrobitillä on langattomaan teknologian tuotekehitysyksiköitä Kajaanissa, Oulussa, Espoossa ja Tampereella. Niiden toimintaan ei ole tulossa muutoksia yhtiörakenteen takia, sanoo Elekrtobit Wireless -liiketoiminnan johtaja Hannu Huttunen.

– Muutoksia voi tulevaisuudessa tietenkin tulla, mutta ne eivät liity tähän jakautumiseen. Eli tällä ei ole vaikutuksia operatiiviseen toimintaan.

Mikäli jakautuminen hyväksytään yhtiökokouksessa, Elektrobitin kotipaikka siirtyy Oulusta Helsinkiin.

– Automotiven toiminnan painopiste on enemmänkin Saksassa ja sijoittajat pääkaupunkiseudulla. Sen sijaan Wireless -toiminnoista synytvän Bittiumin kotipaikka on Oulu, sanoo Huttunen.

Lue seuraavaksi