15 prosenttia koululaisista kokee kiusaamista – Rehtori: "Minulla ei ole pokkaa sanoa, ettei meidän koulussa kiusattaisi"

Kasiluokkalaiset kokevat vähiten kasvokkaista kiusaamista, kertoo tuore Joensuussa tehty koulukysely. Yläkoululaisia kiusataan kuitenkin yhä enemmän netissä.

kiusaaminen
Ihmiset kävelevät nettikiusaamisesta kertovan mainoksen ohi.
Eino Telkinen / Yle

Koulukiusaamiseen on puututtu kouluissa viime vuosina vahvasti. Joensuulaisista alakoululaisista 16 prosenttia kertoo tulleensa kiusatuksi.

Yläkoululaisista kiusatuksi tulee 14 prosenttia. Kiusaamista kartoittavaan Kiva-koulu kyselyyn vastasi viime vuonna yhteensä yli joensuulaista 3200 oppilasta.

Eniten kiusaamista koetaan kyselyn mukaan alakoulun ensimmäisillä luokilla. Viidennes eka- ja tokaluokkalaisista kertoo tulleensa kiusatuksi vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Samaan aikaan alkuopetuksessa olevien kouluviihtyvyys on kuitenkin hyvällä tasolla.

Nettikiusaamisesta saa ja pitää kertoa koulussa

Vähiten kasvokkaista kiusamista tapahtuu kyselyn mukaan alakoulun viimeisiltä luokilta aina kahdeksannelle luokalle asti. Viime vuosien nouseva ilmiö on kuitenkin nettikiusaaminen, jonka määrä kasvaa yläkouluun siirryttäessä.

Koulun ulkopuolella tapahtuvasta kiusaamisesta rohkaistaan kertomaan myös kouluissa.

Anu-Helena Turtiainen

- Tämä yhteiskunnallinen muutos näkyy ja tästä koulun ulkopuolella tapahtuvasta kiusaamisesta rohkaistaan kertomaan myös kouluissa, kertoo Anu-Helena Turtiainen Joensuun kaupungin koulutuspalveluista.

Selvittämiskeskustelut todella auttavat

Pielisjoen koulun rehtori Hannu Naumanen sanoo, että paras lääke kiusaamisen kitkemiseen on avoimuus.

- Oppilaiden osallistaminen, työyhteisö, kodit ja tietyissä tapauksissa poliisi ja nuorisotiimi ovat mukana työssä. Haaste on siinä, että vaikka kuinka hyviä menetelmiä tehdään, niin aina on piilokiusaamista. Minulla ei ole pokkaa sanoa, ettei meidän koulussa kiusattaisi. Tästä huolimatta meidän pitää ottaa kiusaamistilanteista niskalenkki ja näyttää rajat.

Kyselyn takana olevassa Kiva Koulu -ohjelmassa on kokeiltu myös selvittämiskeskusteluja, jotka näyttävät auttaneen oppilaita. Keskusteluiden jälkeen 74 prosenttia kiusatuista koki, että kiusaaminen väheni tai loppui kokonaan.