Selvitys antaa huutia kaupunkien vammaispalveluille – palvelut hajallaan ja tuottajia paljon

Selvityksen mukaan vammaishuoltopalvelut ovat pirstaleisia ja työnjako palvelujen tuotannossa on epäselvä. Selvitys koskee Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkeja. Palvelujohtajan mukaan vammaishuoltopalvelut maksavat Kymenlaaksossa keskimääräistä enemmän.

vammaiset
Tuntematon potilas sairaalassa
Yle

Tuore selvitys ei anna ruusuista kuvaa Kotkan, Haminan ja Kouvolan vammaishuoltopalveluista. Palvelut ovat pirstaleiset, palveluntuottajia on paljon ja työnjako palvelujen tuotannossa epäselvä. Kotkan, Kouvolan ja Haminan tilaaman selvitystyön teki FCG -konsulttiyhtiö.

Selvityksen mukaan soppaa sekoittaa se, että Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carean rooli vammaishuoltopalvelujen tuottajana ei ole selkeä. Vammaishuoltopalveluja tuottavat Kotkassa, Haminassa ja Kouvolassa kaupungit itse, kolmas sektori ja Carea.

Kuntien näkemyksen mukaan Carean tulisi tuottaa vain kehitysvammaisten laitoshoitopalvelut, kriisipaikat, lyhytaikaishoito sekä erityisasiantuntemusta vaativat palvelut. Tällä hetkellä Carean vammaishuoltopalvelut kattavat pääsääntöisesti kaikki samat palvelut mitä myös kunnat tarjoavat. Carean sosiaalipalveluiden johtaja Anu Romppaista selvityksen tulokset lähinnä hämmentävät.

– Selvityksen kun sain, niin olin todella ihmeissäni ja osaltaan myös todella harmissani.

Romppaisen harmitus johtuu siitä, että Carean sairaanhoitopiirin alueella on jo voimassa kehitysvammahuollon palvelurakennetta koskeva alueellinen suunnitelma. Siinä ovat mukana niin alueen kunnat kuin kuntayhtymä.Viimeksi tehtävä- ja työnjakoa sekä vastuita tarkennettiin 2012–2013. Romppainen kuitenkin myöntää, että parannettavaa olisi.

– Yhteinen verkostoyhteistyön lisääminen olisi kyllä äärimmäisen tärkeää, hän toteaa.

Kaupungit etsivät säästöjä vammaishuoltopalveluista

Selvitystyön tarkoituksena on etsiä säästöjä purkamalla vammaishuoltopalveluiden päällekkäisyyksiä. Palvelujohtajan mukaan Kotkassa vammaispalvelut maksavat Kotkan kaupungissa keskimääräistä enemmän.

– Näin on ilmeisesti muissakin Kymenlaakson kunnissa. Tietysti tässä taloustilanteessa meidän pitää lähteä siitä, että löydämme tapoja tehostaa toimintaamme. Siksi lähdimme tätä selvitystä tekemään Carean vammaispalvelujen osalta, sanoo Kotkan kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelujohtaja Jorma Haapanen.

Palvelujen hinnoissa on myös kuntakohtaisia eroja. Mistä hintaerot johtuvat, sitä ei selvitys kerro. Sen sijaan Carean Anu Romppainen puolustaa kuntayhtymän roolia laaja-alaisten vammaihuoltopalveluiden tuottajana.

– Palvelujen käyttäjät eivät häviä mihinkään. Me olemme 1960-luvulta lähtien tuottaneet tämän alueen kehitysvammahuoltopalveluita. Pystymme alueellisena toimijana hyvin kehittämään ja olemaan ajan hermolla näiden palvelujen tuottamisessa.

Romppaisen mukaan Carean sairaanhoitopiirin alueella on pulaa esimerkiksi kehistysvammaisten avohuollon asumispalveluista. Vammaishuoltopalveluiden palettia ei Carean osalta pitäisi supistaa. Olemassa olevaa olisi sen sijaan kehitettävä. Palvelujen yhdistämisen ei tulisi olla vain Carean ja kuntien asia, vaan myös kolmannen sektorin.

– En ymmärrä, että miksi kunnilla ja meillä ei voisi olla samoja palveluita. Omaltaan osaltaan pitäisi vain hyväksyä olemassa oleva rakenne.

Epäselvä palvelurakenne asiakkaiden haittana?

Vammaispalveluja tuottaa usea eri taho, joka FCG:n selvityksen mukaan voi estää asiakkaita ja omaisia hahmottamasta, kenen vastuulla palvelujen koordinointi on. Carean ja Kotkan kaupungin mielestä kysymys ei ole kuitenkaan olennainen.

– Mielestäni asiakkaalle ei pitäisi näkyä eikä olla väliä, kuka sen palvelun tuottaa, kunhan se tukee asiakkaan elämää, sanoo Carean sosiaalipalveluiden johtaja Anu Romppainen.

– Sanoisin, että asiakkaalle ei pitäisi olla hirveän paljon merkitystä kuka on palvelun tuottaja. Olennaista on että palvelut toimivat, että ne ovat sopivat kunkin asiakkaan tarpeisiin, sanoo Kotkan kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelujohtaja Jorma Haapanen.

Vammaishuoltopalveluiden päällekkäisyyksien purkamiseen tähtäävä selvitystyö jatkuu kevään 2015 aikana. Sen käytännön vaikutuksista palveluiden järjestämiseen Kotkassa, Haminassa ja Kouvolassa ei ole vielä selvyyttä.

– Toivon, että jatkoa täsmennettäisiin, että sille rakennettaisiin yhteiset tavoitteet ja päämäärät, sanoo Anu Romppainen.