Hyppää sisältöön

Tutkimus: Twitterissä viestii eliittien eliitti

Tuore tutkimus osoittaa, että Twitter on uusi foorumi eliittien väliselle kommunikaatiolle. Twitter-eliitti on pääkaupunkikeskeistä ja edustaa siellä vahvoina olevia puolueita, kokoomusta ja vihreitä.

Kuva: Yle

Twitter on uusi foorumi eliittien keskinäisessä viestinnässä.

Näin väittää Helsingin Sanomain Säätiön rahoittama tutkimus, jossa selvitettiiin suomalaisten poliitikkojen ja politiikan toimittajien verkostoitumista Twitterissä. Mukana on tutkijoita muun muassa Tampereen ja Turun yliopistoista.

Tviittien politiikkaa – demokratia, edustus ja tasa-arvo politiikan uusissa verkkojulkisuuksissa -tutkimuksessa olivat mukana politiikan eliitti ja Twitteriä käyttävät politiikan toimittajat.

Suosituimmista käyttäjistä eliittien eliitti

Tutkimuksessa erottuu Twitter-eliitti, joka viestii aktiivisesti ja jota seurataan runsaasti.

Twitter-eliitti on pääkaupunkikeskeistä ja edustaa siellä vahvoina olevia puolueita, kokoomusta ja vihreitä. Medioiden Twitter-eliitissä painottuvat Helsingin Sanomat, Mainostelevisio ja Yleisradio.

Politiikan ja median suosituimpia Twitter-käyttäjiä voidaan pitää "eliittien eliittinä".

Demokratian kannalta tutkimustulokset ovat sekä myönteisiä että kielteisiä: kommunikointi on julkista, mutta toisaalta etenkin poliittiset toimijat hyödyntävät Twitteriä imagonsa parantamiseen.

Vallassa olevat ahkeria EU-vaaleissa

EU-vaalikampanjoinnissa Twitter tuki jo olemassa olevia valtahierarkioita. Ehdokkaat, joilla oli muutenkin paljon voimavaroja käytettävissä vaalikampanjointiin, käyttivät Twitteriä eniten.

Tutkimus osoittaa, että Twitter oli vihreiden ja kokoomuslaisten, Etelä- Suomen suurten kaupunkien, hyvissä asemissa olevien, keski-ikäisten vaalikampanjan väline.

Hiukan yllättäen, naispuoliset ehdokkaat käyttivät Twitteriä olennaisesti enemmän kuin heidän osuutensa kaikista ehdokkaista olisi antanut olettaa.