Linnunmunien keräilijälle vuoden ehdollinen vankeustuomio ja 250 000 euron korvaukset

Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuressa luonnonsuojelurikosvyyhdissä on annettu tuomio. Munien keräilijä, vuonna 1984 syntynyt närpiöläismies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen sekä suuriin korvauksiin.

Kotimaa
Linnunmunien keräilyjutun pääkäsittely Pohjanmaan käräjäoikeudessa
Juha Kemppainen / Yle
Kuvassa tullin takavarikoimia munia
Yle Pohjanmaan juttu luonnonsuojelurikoksesta 8.6.2012

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut närpiöläismiehen vuodeksi ehdolliseen vankeuteen luonnonsuojelurikoksesta. Käräjäoikeus katsoi hänen syyllistyneen kolmeen luonnonsuojelurikokseen sekä ampuma-aserikkomukseen. Kyseessä on Suomen toistaiseksi laajin linnunmunien keräilyyn liittyvä luonnonsuojelurikos.

Käräjäoikeus katsoi miehen oman munien keräämisen, munien ja muiden luonnontuotteiden hallussapidon sekä munien maahantuonnin omiksi rikoksikseen. Ampuma-aserikkomus koski virheellisesti säilytettyjä aseita. Syyksi luetut rikokset tapahtuivat vuosina 2003–2011.

Suurin osa tuomitun kokoelmasta, eli yli 5 000 munaa, tuomittiin valtiolle menetetyksi, kuten myös suurin osa takavarikoiduista rikoksentekovälineistä.

Vastaaja tuomittiin lisäksi korvaamaan valtiolle 250 000 euroa. Tämä on noin puolet siitä arvosta, mikä sisältyy nyt syyksi luettuihin kohtiin.

Käräjäoikeus otti rangaistuksen mittaamisessa huomioon teon laajuuden. Korvauksien määrää kohtuullistettiin, koska vaadittu määrä olisi oikeuden mukaan ollut kohtuuton suhteessa vastaajan arvioituun taloudellisen tilanteeseen.

Syyttäjä vaati kovempia korvauksia

Takavarikkohetkellä, vuoden 2011 marraskuussa, kokoelmassa oli yhteensä 8737 munaa sekä 70 täytettyä lintua ja muutamia muita luonnontuotteita. Ampuma-aserikkomussyyte koski virheellisesti säilytettyjä aseita.

Syyttäjä vaati puolentoista vuoden vankeusrangaistusta, valtiolle menetettäväksi kokoelmaa, erilaisia rikoksentekovälineitä sekä kokoelman arvona noin 700 000 euroa. Miestä syytettiin rikoksista vuosilta 1999–2011. 20 alkuperäisestä syytekohdasta kahdeksan hylättiin kokonaisuudessaan, ja muut teot luettiin syyksi nyt annetun tuomion mukaisesti.

Laajassa jutussa pidettiin kaksi valmisteluistuntoa ja pääkäsittely kesti kymmenen päivää. Sen aikana kuultiin alan tutkijoita ja asiantuntijoita.