Kotkan Energian toimeksiannosta valitus hallinto-oikeuteen

Kaupunginhallituksen jäsen Jorma-Kalevi Merivirta ei voi käsittää, miten kaupungin alijäämien kattaminen voi kuulua kuntayhtiön vastuulle. Hallinto-oikeuden lisäksi hän haluaa myös poliisin tutkivan kaupunginhallituksen päätöksen laillisuuden.

Kotka
kokousnuija
Mari Latva-Karjanmaa / YLE

Kotkan kaupunginhallituksen torstaisesta päätöksestä on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan, että Kotkan Energian tulee laatia vaihtoehtoinen esitys kaupungin energiaomistuksen järjestelyistä.

Kaupunginhallituksen jäsen Jorma-Kalevi Merivirta (ps.) pitää päätöstä laittomana ja hyvän hallintotavan vastaisena. Merivirta ihmettelee, miten kuntayhtiötä voidaan velvoittaa kattamaan kaupungin talouden alijäämiä, vaikka yhtiö ei ole syypää talousongelmiin. Merivirta vaatii päätöksen kumomista. Samalla hän teki asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Kolmen energiayhtiön fuusio sisältyy Kotkan talouden tasapainottamisohjelmaan. Kotkan Energialla on kuitenkin 15. toukokuuta asti aikaa toimittaa uusi esitys. Esityksestä tulisi käydä ilmi ne keinot, jotka tuottavat riittävästi tuloa kaupungin yli 60 miljoonan euron alijäämän sulattamiseksi.

Kaupunki ei jatkotyöstä energiayhtiöiden omistusjärjestelyjä ennen mainittua päivämäärää. Fuusio toteutetaan, mikäli Kotkan Energialla ei ole esittää vaihtoehtoisia tulolähteitä ajoissa.

Konsultti on esittänyt maakunnan kolmen energiayhtiön (Kotkan Energia, KSS Energia ja Kymenlaakson Sähkö) yhdistämistä. Kotkassa poliitikot ovat kuitenkin vaatineet Kotkan Energian irrottamista fuusiosta.