Kajaani vaatii Talvivaaran lähivesien puhdistusta

Vaatimuslistalla ovat lähimmät vedet sekä Oulujoen- että Vuoksen reitin lähivesistöjen korjaaminen. Vaatimus on kirjoitettu esitykseen lausunnoksi Kainuun ELY-keskukselle kaivoksen aiheuttamasta vesistön merkittävästä pilaantumisesta ja sen korjaamisesta. Kunnostustyö pitää kuitenkin suunnitella kunnolla ennen töiden aloittamista. Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa tiistaina.

luonto
Vettä juoksee Lumijoessa.
Heikki Rönty / Yle

Suunnittelu Talvivaaran kaivoksen pilaantuneiden lähivesien korjaamiseksi tulisi aloittaa välittömästi, todetaan Kajaanin kaupunginhallituksen käsittelyyn tiistaina tulevassa lausuntoesityksessä Talvivaara Sotkamo Oy:n aiheuttamista vesistön merkittävästä pilaantumisesta ja sen korjaamisesta. Vahinkojen korjaaminen on Talvivaara Sotkamo Oy:n vastuulla.

Lausuntoesityksessä todetaan, että pilaantumista on arvitoitu tapahtuneen kaikissa kaivoksen sisällä olevissa vesissä sekä Oulujoen reitillä aina Kolmisoppeen asti ja Vuoksen reitillä Kivijärveen saakka. Esityksessä vaaditaan kaikkien vesien korjaamista. Lisäksi esityksessä todetaan, että Kivijärven kunnostustarve tulisi selvittää koko järven osalta, eikä pelkästään syvänteiden osalta. Kunnostus pitäisi myös ulottaa Kivijoen uomaan.

Kajaani vaatii, että suunnittelun lisäksi kunnostuksen toteuttamiselle on laadittava vesistökohtainen aikataulu.

Asia on esillä Kajaanin kaupunginhallituksessa tiistaina.