Hovioikeus kumosi petäjävetisen kuntapäättäjän tuomion ympäristön turmelemisesta

Käräjäoikeus tuomitsi viime keväänä Petäjäveden keskeisiin kuntapäättäjiin kuuluvan miehen ympäristön turmelemisesta. Hovioikeus on kumonnut tuomion.

Petäjävesi

Käräjäoikeuden mukaan matkailuyrittäjänä toiminut mies oli levittänyt pellolle käsittelemätöntä jätelietettä. Valituksessaan hovioikeudelle yrittäjä totesi, että levitetty liete oli stabiloitua, ja että toisin kuin käräjäoikeus katsoi, hän oli toimittanut lietettä myös jätevedenpuhdistamolle.

Hovikoikeuden mukaan ei voida näyttää toteen, että yrittäjän pellolle levittämä liete olisi ollut stabiloimatonta. Samoin ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrittäjä on vienyt lietettä jätevedenpuhdistamolle.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion, ja velvoitti valtion maksamaan hänelle oikeudenkäyntikuluja runsaat viisi tuhatta euroa.