Kansalaisaloite ajaa oikeutta kieltäytyä osallistumasta aborttiin – "ehkä kannattaisi miettiä muuta erikoisalaa"

Gynekologiyhdistys, eettinen neuvottelukunta ETENE ja Lääkäriliitto ovat linjanneet, että omantunnonvapaudesta ei tarvita erillistä lainmuutosta. Aloitteen takana olevat tahot taas pitävät ongelmana sitä, että raskaudenkeskeytykset ovat vakaumuksen takia esteenä erikoistua gynekologiksi tai tehdä kätilön töitä.

Kotimaa
Gynekologin hoitotuoli
YLE

Kansalaisaloite ajaa terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteistä oikeutta kieltäytyä raskaudenkeskeytyksistä vakaumuksellisista syistä. Aloite keräsi noin 68 000 kannatusilmoitusta.

Aloitteen alullepanija, lääketieteen lisensiaatti ja gynekologi Sari Tanus korostaa, että Suomessa pitää olla oikeus opiskella, valmistua sekä harjoittaa ammattia vakaumuksesta riippumatta.

– Varsinkin tällainen asia kuin elämän lopettaminen ei voi millään muotoa olla esteenä työpaikan saannille. Pyrkimyksenä on saada Suomen lainsäädäntö yleiseurooppalaiselle tasolle, sanoo Tanus.

Laki omantunnonvapaudesta raskaudenkeskeytyksissä on säädetty useissa Euroopan maissa. Suomessa laki koskisi pääsääntöisesti gynekologeja ja kätilöitä.

Lääkäriliitto ei pidä lainmuutosta tarpeellisena

Gynekologiyhdistys ja sosiaali- ja terveysministeriön eettinen neuvottelukunta ETENE ovat linjanneet kannanotoissaan, ettei lääkärillä ole subjektiivista oikeutta kieltäytyä raskaudenkeskeytyksistä vakaumuksen perusteella.

Lääkäriliitto sallisi taas lääkärille oikeuden kieltäytyä raskaudenkeskeytyksistä, mutta se ei pidä lainmuutosta tarpeellisena. Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja ja gynekologi Hannu Halila kertoo, että asia on nykyisinkin hoidettavissa sisäisillä järjestelyillä.

– Voi olla, että joskus yksittäisissä paikoissa on ongelmia, mutta kautta vuosikymmenien, niin kauan kuin meillä on aborttilaki ollut 70-luvulta alkaen, tämä on pystytty työpaikan sisällä järjestämään.

Jos jo lähtökohtaisesti pitää tämän tyyppistä toimintaa ongelmallisena itselleen, niin ehkä kannattaa miettiä jotain muuta erikoisalaa.

Hannu Halila, Lääkäriliitto

Erikoistuvan lääkärin on aina jossain vaiheessa osallistuttava raskaudenkeskeytykseen omasta vakaudestaan riippumatta. Halila kertoo, että raskaudenkeskeytykset, siihen kuuluvat lausunnot ja toimenpiteet, kuuluvat olennaisena osana gynekologiaan.

– Päivystysaikana saattaa tulla tilanteita joissa joutuu tämän tyyppisten asioiden kanssa tekemisiin, jolloin ei ole sitten muita lääkäreitä saatavilla. Yleinen suositus nykyisin on se, että jos jo lähtökohtaisesti pitää tämän tyyppistä toimintaa ongelmallisena itselleen, niin ehkä kannattaa miettiä jotain muuta erikoisalaa, sanoo Halila.

– Jokainen gynekologi osaa tehdä gynekologisen tutkimuksen ja ultraääni-tutkimuksen ja määrätä lääkkeet raskaudenkeskeytykseen. Ei tätä tarvitse opetella erikseen opiskeluaikana. Jokainen gynekologiksi valmistunut pystyy akuutissa tilanteessa asian hoitamaan, sanoo Tanus.

"Me emme ole hoitamassa siellä itseämme"

Ei kukaan tee aborttia kevyesti, ei se ole kenellekään ilon asia. Mutta meidän tehtävä ei ole sanoa, tekeekö ihminen oikein tai väärin.

Terhi Virtanen, Kätilöliitto

Kätilöliitto näkee asian niin marginaalisena, ettei se nähnyt tarpeellisena julkaista omaa kannanottoa asiasta. Liiton puheenjohtaja Terhi Virtanen ei näe asiaa suurena ongelmana ja korostaa kätilöiden ammatti-identiteettiä.

– He tekevät työtä potilaan edun mukaisesti. Jokaisella naisella on oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa, riippumatta henkilöstön asenteista tai uskonnollisesta vakaumuksesta.

Aloitteen myötä julkisuuteen on tullut kätilöiden kokemuksia raskaudenkeskeytyksistä. Joissakin tapauksissa kätilö on joutunut vaihtamaan työtä, joissakin taas työsuhdetta ei ole kätilön mukaan jatkettu vakaumuksen takia.

Halila ja Virtanen pitävät julkitulleita tapauksia yksittäisinä. Virtanen kuitenkin toivoisi alalle enemmän työnohjausta.

– Jotkut kätilöt ovat voineet kokeneet tilanteet traumaattisina, johon kunnollinen työnohjaus voisi olla avuksi. Ei kukaan tee aborttia kevyesti, ei se ole kenellekään ilon asia. Mutta meidän tehtävä ei ole sanoa, tekeekö ihminen oikein tai väärin, hän painottaa.

"Potilaan etu voi vaarantua"

Päättävissä asemissa olevat lääkärit, jotka isolta osalta vastustavat kansalaisaloitetta, eivät edes suurimmalta osalta hoida raskaudenkeskeytyksiä.

Sari Tanus, aloitteen tekijä

Lääkäriliitto on huolestunut, että lainsäädännöllä lähdetään rajaamaan lääkärin toimintaa. Halila pitää mahdollisena, että jos lakimuutos menee läpi, se saattaa tuoda alalla vaatimuksia myös muista lääkärin tai hoitajan vapauksista.

Sari Tanus pitää uhkakuvia harhaanjohtavina.

– Gynekologeista vain pieni osa on sellaisissa yksiköissä, joissa hoidetaan raskaudenkeskeytyksiä. Suurin osa erikoislääkäreistä ei edes törmää näihin asioihin. Lisäksi suurimman osan raskaudenkeskeytyksistä tekevät juuri nuoret erikoistuvat lääkärit. Päättävissä asemissa olevat lääkärit, jotka isolta osalta vastustavat kansalaisaloitetta, eivät edes suurimmalta osalta hoida raskaudenkeskeytyksiä, sanoo Tanus.

Esimerkiksi Italiassa laki on aiheuttanut sen, että valtaosa lääkäreistä on kieltäytynyt tekemästä raskaudenkeskeytyksistä. Halila ei usko, että Suomessa tilanne muuttuisi nän radikaalisti, mutta uskoo määrän kuitenkin kasvavan.

– Jos se lainsäädännöllä tehtäisiin mahdolliseksi, eikä tarkemmin kysyttäisi kieltäytymisen syitä, niin varmasti se joukko olisi suurempi kuin nykytilanteessa.

Kansalaisaloite viedään seuraavaksi tarkistettavaksi väestörekisterikeskukseen, jonka jälkeen aloite luovutetaan seuraavalle eduskunnalle.