EU-komissio epäilee Helsingin antaneen bussiyhtiölleen luvatonta tukea

Kaupunki tuki raskaissa talousvaikeuksissa rämpinyttä Helsingin Bussiliikenne oy:tä ja sen edeltäjää yhteensä yli 40 miljoonan euron lainoilla. Komission alustavan näkemyksen mukaan lainojen ehdot olivat markkinaperusteisia edullisemmat.

Kotimaa
Tietyö vaikeuttaa liikennettä Helsingin Hakaniemessä.
Bussikaupassa omistajaa vaihtaa 350 linja-autoa.Yle

Euroopan komissio epäilee, että Helsingin kaupunki on antanut tytäryhtiölleen Helsingin Bussiliikenne oy:lle (HelB) perusteetonta valtiontukea.

HelBin kilpailija Nobina kanteli asiasta komissiolle lokakuussa 2011. Nyt siitä on aloitettu muodollinen tutkinta.

HelBin toimitusjohtajan Juha Hakavuoren mukaan bussiyhtiö sai kaupungilta yhteensä vajaat 30 miljoonaa pääomalainaa vuosina 2005–2012. Yhtiötä edeltänyt liikelaitos, HKL:n bussiliikenne, sai lisäksi tätä ennen 14,5 miljoonan euron kalustolainan.

Komission alustava näkemys on, että HelB edeltäjineen sai kaupungilta lainaa markkinaehtoja edullisemmin, joten HelB on saanut perusteetonta etua kilpailijoihinsa nähden. Lisäksi komissio epäilee, että Ruskeasuon bussivarikko on vuokrattu HelBille normaalia edullisemmin ehdoin.

EU-komission käsitys perustuu alustavaan tutkintaan, jossa on käyty läpi tukitoimenpiteitä ja niiden sisältöä, kertoo yksikönpäällikkö Joni Heliskoski ulkoministeriöstä.

Helsingin kaupungin mukaan HelBin lainojen ehdot eivät ole olleet poikkeuksellisia markkinatilanne huomioon ottaen, ja Ruskeasuon varikon vuokra on vastannut samankaltaisista tiloista muualla Helsingissä maksettuja vuokria.

Heliskosken mukaan tutkinnan kestoa on vaikea arvioida, mutta "saatetaan puhua vuodesta tai kahdesta". Jos komissio arvioi HelBin saaneen laitonta tukea, se voi määrätä yhtiön maksamaan sitä takaisin.

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsingin Bussiliikenne on tehnyt tappiota joka vuosi perustamisvuodestaan 2005 alkaen, vahvistaa kaupunginlakimies Sami Sarvilinna. Helsinki neuvotteli vuonna 2012 yhtiön myymisestä VR:lle, mutta VR hylkäsi kaupan.