Museovirasto: Valistustalo suojeltava Rovaniemellä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Rovaniemellä sijaitsevan Valistustalon suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Museovirasto katsoo, että talo olisi suojeltava.

Kotimaa
Yökerho Café Tivoli on auki enää tilauksesta
Perttu Ruokangas / Yle

Museovirasto katsoo, että Valistustalo Rovaniemellä tulisi suojella. Kannanotossaan Lapin Ely-keskukselle se katsoo, että Valistustalo edustaa Lapin jälleenrakennuskauden rakennusperintöä ja sijaitsee merkittävällä paikalla Rovaniemen kaupunkirakenteessa.

Museoviraston mukaan Valistustalon suojelu toteuttaisi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain yleistä tavoitetta rakennetun kulttuuriympäristön ajallisen ja alueellisen monimuotoisuuden turvaamisesta.

Museoviraston mukaan Valistustalolla on myös valtakunnallista merkitystä yhdistysrakennuksia edustavana, rakentamisaikaiset ominaspiirteensä hyvin säilyttäneenä rakennuksena, joka kertoo Lapin sodassa tuhoutuneen Rovaniemen jälleenrakentamisesta.