Talvivaaran purkuputki saattaa aiheuttaa monenlaisia korvausvaatimuksia

Talvivaaran kaivos on tähän mennessä ostanut maa-alueet, joita se tarvitsee purkuputken rakentamiseen. Lupahakemuksessa haetaan myös käyttöoikeutta maihin, joita Talvivaara ei ole vielä ostanut.

Talvivaara
Yleisöä P-S AVIn kuulemistilaisuudessa Vuokatissa 24.2.2015.
Katja Oittinen / Yle

Petäjäniemessä kiinteistön yhteisomistava Antti Kela kertoo huomanneensa, että rantakiinteistöjen ja -tonttien hinnat ovat jo parin viime vuoden aikana laskeneet Talvivaaran vuoksi.

– 2–3 vuotta sitten rantatontti myytiin sadalla tuhannella eurolla, nyt tontti kaupataan mökin kanssa 80 000 eurolla. Arvon tipahtamista on jo tapahtunut, ja lupaehtoihin pistäisin ympäristönhoitoa varten vakuudeksi 10–15 miljoonaa euroa, joista korvauksia voidaan myöhemmin maksaa.

Kela sanoo ymmärtävänsä, että kaivosalueen vedet on johonkin saatava, mutta purkuputkea edesauttaisi, jos sille löytyisi paikka sopuisasti.

– Jos purkuputken tieltä tarvitaan maa-alueita, joita joudutaan lunastamaan tai tekemään vapaaehtoinen kauppa, niin olisi helpompi, jos voisi antaa käyttöoikeuden maihin, Antti Kela sanoo.

Talvivaaran konkurssipesästä asianajaja Heidi Savia kertoo, että kaivosyhtiö on tähän mennessä hankkinut ne maat, joita se tarvitsee kaivosalueelta suunnitellun purkuputken rakentamiseksi.

– Ihan tarkoituksella näin, että on ostettu. Se on helpompaa jatkossa myös purkuputken huoltoakin ajatellen. Käyttöoikeusasiat nousevat esiin, ellei maanomistus onnistu kaikissa kohdissa.

Jos lupa tulee, vakuus on määrättävä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Riitta Riihimäki sanoo, että vireillä olevassa lupahakemuksessa Talvivaara on jo hakenut käyttöoikeuksia purkuputkilinjan maihin. Riihimäen mukaan viranomainen on velvollinen ratkaisemaan tämän tyyppiset asiat samaan aikaan luvan kanssa.

Ylipäätään on selvää, että luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaaminen on korvattava, ja Talvivaara on jo hakenut korvausten eriyttämistä.

Riitta Riihimäki

– Ylipäätään on selvää, että luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaaminen on korvattava, ja Talvivaara on jo hakenut korvausten eriyttämistä. Mikäli lupa myönnetään, niin sen mukaisen toiminnan aiheuttaman ympäristön pilaamisen varalta on määrättävä vakuus, Riihimäki sanoo.

Hänen mukaansa Talvivaara tuo esille hakemuksessaan, että ammattikalastajille tai vesialueiden käytön osalta voi aiheutua vahinkoa luvan mukaisesta toiminnasta, mutta ei rantamaiden omistajille.

Myös Jormaskylä-Korholanmäen osakaskunnan puheenjohtaja Leo Schroderus vaati takuurahaa Nuasjärven osalta, jotta mahdolliset puhdistustoimet saadaan hoidettua.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulemistilaisuudessa tiistaina Vuokatissa kuullaan iltapäivän puolella yksityisten maan- ja vesialueiden omistajia, osuuskuntia, yhdistyksiä ja yhteisöjä. Tilaisuuden aluksi puheenvuoro oli konkurssipesällä sekä lausuntoja antaneilla viranomaisilla, joista vain harva oli paikalla. Paikalla olevat varasivat mahdollisuuden jättää vielä kirjallinen vastine asiassa.