Kemijärven kaupunginhallitus täsmensi lausuntoaan Kemihaaran tekoaltaasta - sille ei ole tarvetta

Kaupunginhallitus käsitteli lausunnon uudestaan, koska aiemmassa kokouksessa esteellisenä toiminut henkilö saapui kokoukseen kesken pykälän käsittelyn.

Kemijärvi
Vapaudenkatu
Vapaudenkatu Kemijärvellä.Sauli Antikainen / Yle

Kemijärven kaupunginhallitus on käsitellyt uudemman kerran lausuntoasian koskien Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaa.

Asia otettiin uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn, koska kaupunginhallituksen kokouksessa 9.2. tapahtui menettelyvirhe. Kokouksessa esteellinen henkilö Sirkka Pikkuvirta palasi kokoukseen kesken pykälän käsittelyn liian aikaisin. Pikkuvirta on esteellinen, sillä hänellä on maa-alueita Rovajärven ampua- ja harjoitushalueella.

Kemijärven kaupunginhallituksen antoi lausunnon useaan eri kohtaan Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavasta. Lausunto annettiin Rovajärven ampuma-alueen lisäksi muun muassa tuulivoimapotentiaalista ja tulvasuojelun vaihtoehdoista.

Kemijärvi vastustaa tulva-allasta

Kemijärven kaupunginhallitus katsoo, että Kemijärvi ei hyväksy tulvasuojelun nimissä Kemijärven käyttöä vara-altaana ja veden pinnan nostoa. Kaupunginhallitus lisäsi lausuntoon kohdan, jossa sanotaan, että Kemijärveä ei tule käyttää tulvasuojelussa vara-altaana eikä Kemijärven pintaa saa nostaa hätä-HW tasoa N43 + 149,80 korkeammaksi.

Lausunnossaan se katsoo myös, että kun tulvariskien hallinnassa riittäväksi suojaustasoksi katsotaan kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan torjunta, on tilanne Kemijärven kaupungin alueella jo tällä hetkellä riittävän hyvä, että mitään fyysisiä tulvasuojelutoimenpiteitä ei tarvita.