ELY-keskus: Kangas–Annala-tien rakentaminen saa jatkua

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Kangas–Annala-tien rakentaminen saa jatkua Annalan kylän puoleisella tieosuudella. Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys ja luonnonsuojelupiiri vaativat töiden keskeyttämistä paikalla kiireellisesti. ELY-keskus kuitenkin hylkäsi vaatimukset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Sulkuportti tieosuudella.
Pasi Takkunen / Yle

Kangas–Annala-tien rakentamista ei tarvitse keskeyttää. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hylännyt hakemukset, joissa vaadittiin rakentamisen keskeyttämistä Annalan kylän puoleisella tieosuudella.

Keskeyttämistä vaati paikallinen luonnonsuojeluyhdistys yhdessä luonnonsuojelupiirin kanssa. Niissä vaadittiin kiireellistä töiden keskeyttämistä muun muassa sillä perusteella, että rakentaminen uhkaa liito-oravan ja viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. ELY-keskus katsoo, ettei tiehanke uhkaa liito-oravaa eikä myöskään viitasammakoita tai huuhkajaa.

ELY-keskus on myöntänyt poikkeusluvan Kauhavan kaupungille joulukuussa. Poikkeusluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.