Kiina elvyttää talouttaan yritysten verohelpotuksilla ja kaivoilla

Kiinan hallitus pyrkii estämään talouskasvun hiipumisen keventämällä yritysten verotusta ja parantamalla kansalaisten elinolosuhteita.

talous

Kiinan hallitus on julkistanut uuden elvytysohjelman, jonka tarkoituksena on kiihdyttää maan hidastuvaa talouskasvua.

Elvytyspaketti on kaksijakoinen. Toisaalta hallitus alentaa pienyritysten verotusta, toisaalta rahaa panostetaan infrastruktuuriin, eritoten vesihuoltoon.

Kiinassa on ollut säädös, jonka mukaan alle 100 000 yuania (noin 14 000 euroa) tuottavat yritykset voivat vähentää yritysverostaan viidenneksen. Nyt yläraja nostetaan 200 000 yuaniin.

Samaan aikaan alennetaan työnantajien työttömyysvakuutusmaksua. Alennuksen arvioidaan vähentävän yritysten kuluja 40 miljardia yuania, eli 5,7 miljardia euroa.

Kiinan hallitus varaa myös lisää rahaa erilaisiin julkisiin palveluihin ja vesihuoltohankkeisiin. Noin sadan jo hyväksytyn vesihankkeen rakennustöiden on määrä alkaa lähiaikoina. Hankkeissa on kysymys mm. veden säästämisestä ja peltojen kastelusta.

Kiinan talous kasvoi viime vuonna 7,4 prosenttia, mutta talouskasvun arvioidaan putoavan tänä vuonna seitsemän prosentin tasolle, alimmalle tasolle 24 vuoteen.

Lähteet: Reuters