Halpa talo voi olla veropommi

Verottaja on ottamassa yhä tiukemman linjan kiinteistöjen verotusarvon alentamiseen. Kiinteistöveroa ei välttämättä pudoteta, vaikka kiinteistön todennäköinen kauppahinta olisi verotusarvoa pienempi. Veronmaksajain keskusliiton mielestä kyse on ennakkopäätöksen liian laveasta tulkinnasta.

talous
Talon ikkunasta loistaa valo.
Mika Kanerva / Yle

Kiinteistöjen halpeneminen ei välttämättä tuo kevennystä verovelvollisten kiinteistöverotaakkaan. Yhtenä syynä tähän on korkeimman hallinto-oikeuden viimesyksyinen ratkaisu. Verottaja katsoo ratkaisun tukevan olemassaolevaa käytäntöä.

Päätöksessä verotusarvoa ei alennettu, vaikka luovutusrajoitusten takia kiinteistön todennäköinen hinta oli pienempi kuin ominaisuuksien perusteella laskettu arvo. Kyse oli asumisoikeuskiinteistöstä.

– Meidän käsitys on se, että kyseinen päätös on erikoistapaus, jota ei voida yleistää koskemaan kaikkia tapauksia, joissa kauppahinta ja verotusarvo eroavat toisistaan, sanoo Veronmaksajain keskusliiton johtava lakimies Juha Koponen.

Koposen mukaan yleisesti ottaen kiinteistöjen verotusarvot ovat tasoilla, jotka alittavat markkinahinnat. Silti on tilanteita, joissa kiinteistön laskennallinen verotusarvo – jonka perusteella kiinteistövero määrätään – ylittää markkinahinnan. On myös tiedossa tapauksia, joissa on aikaisemmin hyväksytty kiinteistöveron alennuksia toteutuneen kauppahinnan perusteella.

Verohallinnon näkemyksen mukaan tuore KHO:n päätös kuitenkin korostaa tulkintaa, jonka mukaan käypä arvo on sama kuin kiinteistön ominaisuuksien perusteella laskettu arvo. Verotusarvon saaminen alle kaavamaisesti lasketun lukeman voi siis olla yhä tiukemmassa.

– Verottajan linjauksen takia verovelvolliset joutuvat käytännössä hakemaan näissä asioissa muutosta ensiksi oikaisulautakunnasta, sitten hallinto-oikeudesta ja tarvittaessa vielä KHO:sta eli aikaa kuluu todennäköisesti useampi vuosi ennen kuin lopullinen ratkaisu on tiedossa, Koponen ennakoi.

Kiinteistöjen markkinahintojen ollessa alhaalla on yhteydenottoja ja kyselyjä tullut myös verottajan suuntaan.

– Asiakkaat ovat tehneet oikaisuvaatimuksia verohallinnon oikaisulautakunnalle myös tämän osalta jonkin verran, vastaa ylitarkastaja Auli Hirsjärvi verohallinnon henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.