Pelkoa, epäluottamusta ja vähättelyä – Mikkelin poliitikoille moitteita työilmapiiriselvityksessä

Mikkelin kaupungin teettämän työilmapiiriselvityksen mukaan moni on kokenut vähättelyä ja pelkoa. Luottamuspulaan haetaan ratkaisua kymmenkohtaisella toimenpideohjelmalla.

Kotimaa
Mikkelin kaupungintalon pääovi.
Tarja Nyyssönen / Yle

Ulkopuolinen selvittäjä haastatteli tammi-helmikuun taitteessa 27 Mikkelin kaupungin luottamus- ja virkamiestä. Selvitys toteaa, että väitettyä kiusaamista ei ole havaittu, mutta epäasiallista kohtelua on kokenut useampi.

Selvitys paljastaa, että kaupunginhallituksen ilmapiiri on heikentynyt kuluvalla valtuustokaudella. Edellisten vaalien ja kuntaliitosten jälkeen kasvot hallituksen pöydän ympärillä vaihtuivat.

Moitteita annetaan liian pitkille puheenvuoroille ja kokouksille. Selvityksen mukaan kaupunginhallituksessa käsitellään liian pieniä asioita, joita voidaan jääädä ”vatkaamaan”.

Osa kaupunginhallituksesta pelkää nostaa asioita esille, sillä ne saattavat ”vuotaa myöhemmin julkisuuteen”. Selvityksessä nousee esille myös lähestyvien eduskuntavaalien mahdolllisesti ”tuovan mahdollisesti oman lisän ilmapiiriin”.

Kuikka: "Asioita saadaan vietyä eteenpäin"

Esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikalta (kesk) toivotaan selvityksen perusteella jämäkämpää toimintaa.

– Pitää muistaa, että selvitys sisältää paljon positiivisia parannusehdotuksia. On paikallaan, että keskustelemme yhdessä toimintatavoista. Nyt kun selvityksestä on tullut myös julkisuuslain mukainen tietopyyntö, ja julkisuudessa on tullut esiin se, että avointa käsittelyä halutaan, niin kaupunginhallitus käsittelee asiaa vielä, toteaa Kuikka.

Kuikka muistuttaa, että kaupunginhallitus ei ole tuomioistuin, vaan edustaa työnantajaa. Olennaista Kuikan mielestä on, että työnantajan pitää huolehtia työntekijöistään. Se, että on ilmennyt epäasiallista kohtelua, edellyttää työnantajalta toimenpiteitä. Kuikka uskoo, että asioita saadaan vietyä eteenpäin hyvässä yhteishengessä ja sovittelemalla.

– Se, että on tullut ilmi, että tietyntyyppinen vuorovaikutus on aiheuttanut pidempään kestänyttä mielipahaa ja työhyvinvoinnin alenemista, on vakava huomio. Sen takia tähän puututaan. Otamme esimerkiksi työyhteisösovittelumallin käyttöön. Tarkoituksena on puhdistaa nämä eripurat, ennen kuin uusi kaupunginjohtaja astuu remmiin, toteaa Kuikka.

Taavitsainen: "Aina pitää toimia avoimesti"

Osa selvityksen kritiikista kohdistuu kaupunginvaltuuston puheenjohtajaan Satu Taavitsaiseen (sd). Osaa kaupungin työntekijöistä häiritsee Taavitsaisen tapa lähestyä suoraan kansalaisia koskevissa asioissa. Taavitsainen päätti torstaina astua julkisuuteen ja esittää pahoittelunsa aiheuttamastaan mielipahasta.

– Halusin pitää lehdistötilaisuuden, koska minun nimeni on tullut median kautta esille ja oma periaatteeni on, että aina pitää toimia avoimesti. Ja niin tässäkin kohtaa.

Vaikka Taavitsainen kertoo epäilevänsä tällä hetkellä kaupunginhallituksen toimintakykyä, hän uskoo, että asioita voidaan viedä eteenpäin keskustelemalla. Itse hän kokee toimineensa lain mukaan.

– Katson, että olen pyytänyt aina viranhaltijoita noudattamaan lakia, noudattamaan kaupungin hallintosääntöä ja valtuuston päättämää strategiaa. Meillä on sitten keskusteltava siitä, millä tavalla ihmiset kokevat tämän valtuuston tahdon kertomisen. Totta kai jokaisen on aina katsottava peiliin ja parannetaan sitten toimintaa sen osalta.