Kollaja-raportti: Suurin kärsijä olisi porotalous

Pudasjärvellä kaupunginhallituksen perustama Kollaja-työryhmä on saanut loppuraporttinsa valmiiksi. Porotalous kärsisi, mutta positiivisiakin vaikutuksia kiistellyn altaan rakentamisella olisi.

luonto
Kipinänkoski Iijoessa.
Yle

Iijoen vesistöaluelle suunnittellusta, kiistellystä Kollajan altaasta on valmistunut Pudasjärven kaupungin ja allasta suunnitelevan Pohjolan Voiman edustajista kootun ryhmän loppuraportti. Raportissa listataan Kollajan altaan hyviä ja huonoja puolia, vaikutuksia elinkeinoihin ja muun muassa kaupungin imagoon.

Positiivisina vaikutuksina työryhmän mukaan olisivat altaan rakentamisaikaiset hyödyt. Pudasjärvi saisi uudesta vesivoimalaitoksesta siihen liittyvine rakennuksineen kiinteistöverotuloa yli miljoona euroa vuodessa. Investointilaskelmien mukaan rakennuskustannukset olisivat kaikkiaaan lähes 50 miljoonaa euroa.

Työryhmän mukaan myös tulvavaara vähenisi altaan rakentamisen myötä erityisesti Pudasjärven alapuolisessa vesistössä. Positiivisena työryhmä näkee myös, että rakentamiskelpoisia rantakiinteistöjä tulisi lisää ja matkailumahdollisuudet kasvaisivat.

Vaikutuksia porotalouteen tutkitaan vielä

Eniten altaan rakentamisesta kärsisi porotalous. Paliskuntien edustajien mukaan tekojärvi tuhoaisi kokonaan elinkeinon Kollajan paliskunnan alueella. Laidunalue jakautuisi kolmeen osaan, mikä estäisi luontaisen laidunkierron ja alue tulisi suurelta osin myös porojen nykyiselle vasomisalueelle.

PVO tekee Itä-Suomen yliopiston ja Kollajan paliskunnan kanssa vielä tutkimuksen, jossa selvitetään hankkeen vaikutuksia porotaloudelle.

Haittoja voi tulla myös kalataloudelle, kun esimerkiksi vaelluskalojen palauttaminen Livojokeen vaikeutuu.

Ei imagohaittaa

Työryhmän mukaan Kollajan altaasta ei olisi kaupungin imagolle haittaa. Päinvastoin siitä odotetaan positiivisia imagovaikutuksia, kun Pudasjärvelle rakennettaisiin uusiutuvaa energiaa.

Kollaja-raportin työryhmässä olivat mukana Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen, kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki sekä varajäsenenä valtuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus.

Pohjolan Voiman edustajina työryhmässä olivat toimitusjohtaja Pertti Pietinen ja talousjohtaja Minna Korkeaoja sekä ympäristöpäällikkö Aaro Horsma PVO-Vesivoimasta.