1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Rengastusatlas avaa suosittua harrastusta suurelle yleisölle

Reilut 200 000 lintua saa Suomessa vuosittain renkaan jalkaansa. Lintujen rengastuksesta on ilmestynyt hiljattain massiivinen tietokirja.

Luonnontieteellisestä keskusmuseon asiantuntijat Markus Piha ja Jari Valkama seisovat metsässä.
Markus Pihan ja Jari Valkaman haastattelu
Luonnontieteellisestä keskusmuseon asiantuntijat Markus Piha ja Jari Valkama seisovat metsässä.
Markus Pihan ja Jari Valkaman haastattelu

Suomessa on rengastettu lintuja vuodesta 1913. Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentin Jari Valkaman ja tutkijan Markus Pihan mukaan rengastus pitää edelleen pintansa - paikannustekniikan kehittyessäkin.

– Rengastus on suosittu harrastus: Suomessa rengastetaan vuosittain hieman yli 200 000 lintua. Viime vuoden summa menee 240 000:een. Meillä on tällä hetkellä noin 700 rengastajaa, Valkama sanoo.

– Pelkkiin renkaisiin verrattuna laitteet ovat useimmiten aika kalliita. Niillä ei päästä kovin suuriin tietomassoihin kiinni. Niillä voi saada hyvinkin paljon tietoa muutamasta yksilöstä, mutta koko maan tai maanosan kattava tietoaineisto jää keräämättä. Eikä ihan pienimmille linnuille voi välttämättä laittaa kovin monimutkaista laitetta, kertoo Markus Piha rengastuksen säilymisestä.

Rengastuksen luoma kuva

Kun lintuja alettiin rengastaa aikoja sitten, haluttiin Jari Valkaman mukaan tietää pääasiassa missä linnut talvehtivat, millaisia muuttoreittejä ne käyttävät, kuinka vanhoiksi linnut elävät ja mikä on linnun kuolinsyy. Nykyään Valkaman mukaan pyritään saamaan selville esimerkiksi lintujen paikkauskollisuutta.

– Pesivätkö ne vuodesta toiseen samalla paikalla ja palaavatko poikaset pesimään niille alueille, missä ne ovat syntyneet. Hyvin tärkeää on myös yksilön elinikäisen jälkeläistuoton selvittäminen. Se saadaan selville yksilöllisesti merkityillä linnuilla.

Rengastusatlas toimii palautteena

Siivekkäistä ja rengastuksesta ilmestyi hiljattain massiivinen teos Suomen Rengastusatlas II. Se esittelee muun muassa rengastukseen liittyviä oheistutkimuksia, lintuasemien toimintaa ja lajikohtaisia rengastusmääriä.

Atlaksen ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2013; teos avaa muun muassa rengastuksen historiaa, lintujen merkintämenetelmiä ja sisältää kakkososan tavoin lajikohtaisia katsauksia.

Yhteensä 1300-sivuisen tietokirjapaketin materiaali on kerätty vapaaehtoisvoimin.

– Kirjojen tekemisen yhtenä tavoitteena oli olla palautteena rengastajille heidän mittaamattoman arvokkaasta työstään. Opus on tärkeä myös viranomaisille. Lisäksi se on tarkoitettu vihjeeksi tutkijoille siitä, millaisia aineistoja voi olla käytettävissä syvempiin analyyseihin, selittää teoksen kokoamiseen osallistunut intendentti Jari Valkama.