Valistustalon suojelu: Omistaja syyttää Lapin ely-keskusta viivyttelystä

Rovaniemen Valistustalon omistaja LYY-kiinteistöt Oy syyttää Lapin ely-keskusta aiheettomasta viivyttelystä rakennuksen suojeluasian käsittelyssä. LYY-kiinteistöt myös arvostelee Lapin ely-keskuksen kaksoisroolia asiassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Talo
Valistustalo Valtakadulla Rovaniemellä.Miikka Miinala / Yle

LYY-kiinteistöt vastustaa omistamansa Valistustalon suojelemista.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi purkuluvan Valistustalolle vuonna 2013.

Lapin ely-keskus valitti päätöksestä asiasta hallinto-oikeuteen ja asia on tällä hetkellä käsiteltävänä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).

LYY-kiinteistöt pitää ongelmallisena sitä, että sama taho, joka valittamalla yrittää kumota purkuluvan, ratkaisee nyt ”puolueettomana” tahona myös suojelukysymyksen. Kiinteistön omistajan mukaan päätöksen purkuluvasta valittamiseen teki ely-keskuksen yksikön päällikkö Kaija Pekkala. Pekkala ratkaisee myös Lapin rakennusperinne ry:n jättämän suojeluhakemuksen.

Ely-keskuksen toiminta herättää ihmetystä myös siksi, että vaikka suojeluhakemus on tullut vireille jo heinäkuussa 2013, niin omistajalta pyydettiin lausunto vasta marraskuussa 2014. Yhtiön näkemyksen mukaan asian käsittelyssä on viivytelty aiheettomasti.

LYY-kiinteistöt vaatii ely-keskukselta suojelusta hyvin perusteltua päätöstä, jossa on otettu kantaa yhtiön esittämiin seikkoihin. Perusteluja ei voida pitää riittävänä, jos niissä viitataan pelkästään subjektiivisen näkemyksen varassa olevaan kulttuurihistorialliseen suojeluarvoon. LYY-kiinteistöt pitää Valistustalon suojelemista kohtuuttomana.

Omistajan mukaan sillä ei ole rahaa korjata Valistustaloa. LYY-kiinteistöjen mukaan pelkästään välttämättömät korjaukset maksaisivat 1,4 miljonaa euroa.

LYY-kiinteistöt osti Valistustalon vuonna 2004. Yhtiön mukaan se ei voinut ennakoida sitä, että rakennus mahdollisesti suojeltaisiin.