Sukupuolten välinen tasa-arvo näkyy Ruotsissa lumiaurauksessakin

Tutkimusten mukaan miehet suosivat yksityisautoilua ja naiset jalankulkua, joten autoteiden asettaminen etusijalle aurauksessa on tasa-arvo-ongelma. Tasa-arvoinen auraus yleistyy koko ajan.

Ulkomaat
Lumipenkka kadulla
Kaisu Jansson / Yle

Yhä useampi ruotsalainen paikkakunta huomioi sukupuolten välisen tasa-arvon kulkuväylien talvikunnossapidossa, kertovat Ruotsin tiedotusvälineet. Niin kutsuttu tasa-arvoinen lumiauraus otettiin ensimmäisenä käyttöön vuonna 2012 Karlskogassa ja nyt se on käytössä myös muun muassa Uumajassa ja Karlstadissa.

Tukholma on päättänyt ottaa tasa-arvoisen aurauksen käyttöön ensi talvena.

– Kaikkien täytyy pystyä liikkumaan kaupungilla. Jos on lumista ja liukasta, pysyttelevät monet kotonaan. Tämä koskee etenkin naisia, jotka kävelevät ja pyöräilevät yleisimmin kuin miehet, perustelee tasa-arvoista talvikunnossapitoa ympäristöpuoluetta Tukholman kaupungin hallinnossa edustava Daniel Helldén.

Johtoajatuksena on se, että yleisesti noudatettu tapa aurata lumesta puhtaaksi ensimmäiseksi autotiet ja vasta sitten jalankulku- ja pyörätiet on etenkin naisia syrjivä. Tämä johtuu siitä, että tutkimusten mukaan naiset suosivat yleisesti jalankulkua ja pyöräilyä. Miehet puolestaan turvautuvat naisia yleisemmin yksityisautoiluun.

Naiset loukkaantuvat liukkailla kaduilla

Esimerkiksi Huddingessa ryhdyttiin auraamaan jalankulkuväylät ensimmäiseksi sen jälkeen, kun tasa-arvoselvityksessa todettiin autojen pystyvän kyllä etenemään kymmensenttisessä lumessa, mutta lastenvaunujen ja rollaattoreiden kanssa kulkevien joutuvan ongelmiin.

Ruotsin kunta- ja maakuntaliitossa kannustetaan kuntia tasa-arvoisen aurauksen käyttöönottoon ja muistutetaan sen tuovan myös säästöä. Kuntaliitto opastaa kuntia tasa-arvoon muun muassa valistusvideon (siirryt toiseen palveluun) avulla.

– Joidenkin laskelmien mukaan liukastumisonnettomuudet aiheuttavat neljä kertaa korkeammat kulut kuin teiden talvikunnossapito, sanoo Magnus Jacobsson Kuntaliitosta Ruotsin radion SR:n haastattelussa.

Toisen laskelman mukaan jalankulkijoita loukkaantuu talvisäässä kolminkertaisesti autoilijoihin verrattuna. Enemmistö liukastumisonnettomuuksissa loukkaantuneista on naisia.