Kemijärvi käynnistää tuulivoimakaavan laatimisen

Kemijärvellä tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää tuulivoimakaavan laatimisen.

Kemijärvi

Yleiskaavan laatiminen aloitetaan Nuolivaaran - Kuninkaankuusikko alueelle. Alue sijaitsee Kemijärven ja Sallan raja-alueella. Alueella ei ole voimassaolevaa yleis- eikä asemakaava-aluetta.

Esityksen mukaan Kemijärven kaupungin puolelle sijoittuisi 15 - 16 voimalaa ja Sallan puolelle 2-3.

Aiemmin Sallan kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoituksen aloittamisen.