Kunnat saavat käyttää veroparatiisiyrityksiä – vain hinta ratkaisee

Kuntien hankintalaki ei salli yritysten poissulkemista ulos tarjouskilpailusta pelkästään sillä perusteella, että yritys hyödyntää matalan verotuksen maita yritysverotuksessaan. Veroparatiisikytköksiä ei voi myöskään käyttää vertailussa yritystä valittaessa.

Kotimaa
Huvijahteja ja kookkaita purjeveneitä Monacon satamassa.
Monaco on yksi tunnetuista veroparatiiseista.EPA / ASM

Kunta ei voi karttaa hankinnoissa veroparatiisia hyödyntäviä yrityksiä. Kouvolassa vedottiin valtuustoaloitteella, ettei kaupunki ostaisi palveluita yrityksiltä, jotka kiertävät verotusta.

Hankintalaki ei mahdollista yritysten poissulkemista tarjouskilpailun ulkopuolelle, sillä perusteella, että niillä on yhteyksiä matalan verotuksen maihin. Tällainen verosuunnittelu ei ole verolainsäädännönvastaista eikä heikennä yrityksen kykyä suoriutua sopimuksesta. Kilpailun ulkopuolelle voidaan sulkea vain sillä perusteella, että yritys ei suoriudu hankintaan liittyvistä sopimusvelvoitteista.

Veroparatiisikytköksiä ei voi käyttää myöskään vertailussa yritystä valittaessa. Vertailussa valintaperusteena on hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Jotta kunta voi lisätä kilpailua ja mahdollistaa myös pk-yritysten osallistumisen tarjouskilpailuihin, kaupunki voi toteuttaa kilpailutukset pienemmissä osissa. Näin monenlaisilla toimijoilla on mahdollisuus tarjota omia palveluitaan ja tuotteitaan.