1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Paikallinen energiayhtiö huolissaan biopolttoaineiden saatavuudesta – "Moni siirtyy hiilen käyttöön Suomessa"

Puupolttoaineiden saatavuuskysymykset, hintakehitys ja lauhat talvet laittavat biopolttoaineisiin panostaneet yhtiöt koville.

Kuva: Pekka Havukainen / Yle

Mikkelin kaupungin omistaman Etelä-Savon Energian toimitusjohtaja Erkki Karppanen on kyllästynyt avoimiin kysymyksiin energiapuun hankinnassa.

 Etelä-Savon Energia on toistaiseksi pärjännyt energiayhtiöiden välisessä kilpailussa panostamalla kotimaisiin, uusiutuviin energialähteisiin. Puupolttoaineiden osuutta on nostettu Pursialassa entisestään tehdyn kattilauudistuksen myötä. Puupolttoaineiden osuus on tällä hetkellä 85 prosenttia. Turpeen poltto on vähentynyt puoleen. Kun aiemmin turpeen siivu oli 30 prosenttia, nyt se on enää 15 prosenttia.

Toimitusjohtaja Erkki Karppanen epäilee kuitenkin, että valtakunnallisesti bioenergian käytön kasvutavoitteet jäävät saavuttamatta. Metsäteollisuuden suurinvestoinnit enteilevät, että puulle on tulevaisuudessa taas ottajia.

– Metsäteollisuus haluaisi rajoittaa rankapuun käyttöä poltossa eli siis ollaan todennäköisesti leikkaamassa rankapuuhun liittyviä sähköntuotantotukia. Se on esimerkiksi meidänlaiselle yhtiölle aika vakava paikka. Jos nämä uusimmat linjaukset toteutuvat, että rankaa ruvetaan rajaamaan pois poltosta, turpeen käyttö lisääntyy. Ja turpeen tilanne on siinä mielessä aika heikko, että uusia luvitettuja soita tulee koko ajan vähemmän kuin mitä poistuu jo nostettua pinta-alaa. Epäilen, että aika moni joutuu tulevina vuosina siirtymään hiilen käyttöön Suomessa, lataa Karppanen.

Karppanen ihmettelee, miten energiapuun korjuutuki on jäänyt avoimeksi kysymykseksi. Myös epävarmuus kemera-tuen ympärillä ja turpeen haittaveron sahaaminen edestakaisin kismittää Karppasta.

– Asioista puhutaan, mutta se miten tämä näkyy käytännön toimijatasolla, on toinen asia. Kun samaan aikaan vielä hiilen hinta on alhainen ja öljyn hintakin laskee, fossiilinen tulevaisuus näyttää vahvalta, sanoo Karppanen.

Maanantaina julkistetun selvityksen mukaan Etelä-Savon Energian aluetaloudellinen vaikutus on jopa 12 miljoonaa euroa vuodessa, kun Pursialassa on nostettu puupolttoaineen osuus 85:een prosenttiin. Jos yhtiö siirtyisi esimerkiksi kokonaan kivihiileen, aluetaloudellinen vaikutus olisi vain 2 miljoonaa euroa.