Toivonpilkahdus venäläisille kansalaisjärjestöille

Kansalaisyhteiskunta pääsi juhlimaan harvinaista voittoa, kun Venäjän perustuslakituomioistuin linjasi ankarat tarkastukset järjestöihin perustuslain vastaisiksi. Harva kuitenkin uskoo, että kriittisten kansalaisjärjestöjen asema paranee.

Andrei Saharovin ja muiden toisinajattelijoiden muistoa vaaliva keskus on joutunut vaikeuksiin Venäjällä. Kuva: Yle

Venäjän perustustuomioistuimen hiljattain antaman päätöksen mukaan syyttäjäviraston ankarat ja usein ilman ennakkovaroitusta tekemät tarkastukset kansalaisjärjestöihin eivät ole perustuslain mukaisia. Tarkastukset järjestöihin voimistuivat sen jälkeen, kun maassa hyväksyttiin vajaa kolme vuotta sitten laki niin kutsutuista ”ulkomaisista agenteista”.

Jelena Topoljova-Soldunova Venäjän presidentin alaisesta ihmisoikeusneuvostosta pitää perustuslakituomioistuimen päätöstä kuuden järjestön tekemään kanteluun moraalisena voittona kansalaisyhteiskunnalle.

– Päätös kannustaa kansalaisjärjestöjä jatkamaan taistelua oikeuksiensa puolesta, Topoljova-Soldunova sanoo.

Perustuslakituomioistuimen päätös ei kuitenkaan linjaa itse syyttäjäviraston tarkastuksia perustuslain vastaisiksi vaan vain tavan, jolla niitä on tehty. Tarkastuksiin tulee vastedes soveltaa samoja periaatteita kuin yritysten tarkastuksiin esimerkiksi aikarajojen ja vaadittavien asiakirjojen suhteen.

Kansalaisjärjestölainsäädäntö remonttiin

Jelena Topoljova-Soldunova on jäsen Venäjän presidentin alaisen ihmisoikeusneuvoston ja oikeusministeriön perustamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on valmistella kokonaisvaltaista uudistusta kansalaisjärjestöjä koskevaan lainsäädäntöön. 

Topoljova-Soldunova toivoo, että samalla selkeytettäisiin lakia, jonka perusteella ulkomaista rahoitusta saava ja poliittista toimintaa harjoittava järjestö voidaan julistaa ”ulkomaiseksi agentiksi”. Lakia on arvosteltu mielivaltaiseksi, koska se ei määrittele, mitä poliittisella toiminnalla käytännössä tarkoitetaan.

– Pitäisi edes määritellä se, mikä ei ole poliittista toimintaa. Nykytilanteessa laki jättää paljon tulkinnan varaa ja sitä sovelletaan eri alueilla eri tavoin, Topoljova-Soldunova sanoo.

Viime perjantaina Venäjän duuma hyväksyi lakialoitteen, joka mahdollistaa ”ulkomaiseksi agentiksi” julistetun järjestön poistamisen rekisteristä. Sitä varten järjestön on todistettava, ettei se ole vuoden aikana saanut ulkomaista rahoitusta eikä harjoittanut poliittista toimintaa.     

Tällä hetkellä ”ulkomaisiksi agenteiksi” on rekisteröity yli 40 kansalaisjärjestöjä. Listalla on monia kansainvälisesti tunnettuja toimijoita tai niiden paikallisosastoja kuten ihmisoikeusjärjestö Memorial, vaalitarkkailujärjestö Golos ja Sotilaiden äidit -järjestö.

Kahden kerroksen kansalaisjärjestöjä

Ihmisoikeustyöstä tunnettu moskovalainen Saharov-keskus liitettiin joulukuun lopussa ”ulkomaisten agenttien” listalle. Päätös tuli yllätyksenä, sillä vain kahta kuukautta aiemmin viranomaisten rutiinitarkastus järjestöön sujui ongelmitta.

Nyt Saharov-keskuksen tulee tiivistää raportointiaan viranomaisille ja mainita kaikissa julkaisuissaan olevansa ulkomainen agentti. Keskuksen johtaja Sergei Lukashevski pelkää, että ”ulkomaisen agentin” leima karkottaa osan potentiaalisista yhteistyökumppaneista ja yleisöstä.

 – Myöhemmin voidaan ottaa käyttöön julkisia tai salaisia kieltoja. Julkisuudessa on jo keskusteltu yhteistyön kieltämisestä virkamiesten kanssa. Myös kanssakäyminen yliopistojen kanssa voidaan kieltää, Lukashevski sanoo.

Venäjän valtionjohto aina presidentti Vladimir Putinia myöten on viime aikoina korostanut kansalaisjärjestöjen tärkeyttä ja luvannut tukea kansalaisyhteiskunnan kehittämistä. Todellisuudessa valtion hyvä tahto koskee vain osaa kansalaisjärjestöistä.

– Vallanpitäjät jakavat kansalaisyhteiskunnan sosiaalisiin ja poliittisiin järjestöihin. Valtio tukee ja kehittää sosiaalialan järjestöjä eli todellisuudessa palvelujärjestöjä, jotka hoitavat valtion niille ulkoistamia toimintoja. Niin kutsuttujen poliittisten järjestöjen kohtalo ei ole yhtä suotuisa, Lukashevski sanoo.

Erkka Mikkonen, Moskova
@erkanomia