Hyppää sisältöön

Yllättävä suomalaistutkimus: Lihavilla vähemmän aivokudosta kuin laihoilla

Liikalihavuus näkyy aivoissa eri tavalla kuin tutkijat ovat tähän saakka luulleet. Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tutkijoiden mukaan liikalihavat eivät ehkä saakaan syömisestä suurta mielihyvää ja korvaavat mielihyvän puutteen syömällä liikaa. Lihavuus näyttäisi olevan haitallista aivoille.

Suomalaisten edelleen jatkuvassa tutkimuksessa on selvitetty, miten lihavuus vaikuttaa aivoihin. Aivot säätelevät ruuan syömistä ja lihavuus näyttäisi olevan yhteydessä aivojen välittäjäaineen toiminnan muutoksiin.

Liikalihavilla henkilöillä opioidijärjestelmän neuroreseptorien määrä oli huomattavasti vähentynyt. Opioidijärjestelmä tuottaa aivojen mielihyväkokemuksia.

Tutkijat eivät kuitenkaan ennakko-odotusten mukaisesti havainneetkaan muutoksia dopamiinijärjestelmän toiminnassa. Dopamiini liittyy miellyttävien asioiden haluamiseen.

Vähentyneen opioidijärjestelmän reseptoritason vuoksi liikalihavat eivät siis mahdollisesti saa syömisestä normaalia nautintoa, vaan he korvaavat mielihyvän puutteen syömällä jatkuvasti enemmän.

– Liikalihava ei ehkä saa esimerkiksi gourmet-ravintolan annoksen syömisestä samanlaista mielihyvää. Liikalihava vaan syö tosi paljon, Aalto yliopiston professori Lauri Nummenmaa tarkentaa.

”Lihavuuden selitys tulee uuteen valoon”

Liikalihavilla on usein vaikeuksia hillitä ruuanhimoa ja lihominen johtuu lähes yksinomaan liiallisesta syömisestä. Tutkijat eivät vielä osaa sanoa, onko aivojen opioidijärjestelmän muutos lihavuuden syy vai seuraus.    

Liikalihavilla aivojen mielihyvää säätelevien opioidireseptorien määrä on madaltunut (ylärivi), mutta miellyttävien asioiden haluamiseen liittyvän dopamiinijärjestelmän toiminnassa ei havaittu muutoksia. Kuva: Aalto-yliopisto ja Turun PET-keskus

– Se tiedetään, että lihavilla on vähemmän aivokudosta kuin laihoilla ja, että lihavuus aiheuttaa kudoksen vähenemistä. Meille itsellemmekin oli kuitenkin yllätys, että se oli opioidi eikä dopamiini.

Professori Lauri Nummenmaa on tyytyväinen lähes viisivuotiseen tutkimukseen, joka jatkuu yhä. Tutkimuksessa liikalihavien painoindeksi oli noin 40. Heitä vertailtiin normaalipainoisiin. Lihavuusleikkauksen jälkeen osa tutkituista on lihonut uudelleen. Seuraavaksi tutkijoita kiinnostaa, muuttuvatko aivot mukana painon heitellessä.

– Lihavuuden selitys tulee uuteen valoon. Tästä tutkimuksesta toivon jäävän ihmisten mieliin, että lihavuus on haitallista monella tasolla. Se on haitallista myös aivoille.

Suomalaisten tutkimustulokset julkaistiin 3.3.2015 The Journal of Neuroscience (siirryt toiseen palveluun)_ -_lehdessä. Löydöksillä uskotaan olevan suuri merkitys lihavuuden syntymekanismien ymmärtämiselle.