Metsästyksenjohtajat vapautettiin syytteistä – syyttäjä valittaa hoviin

Keski-Suomen käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet laajassa metsästysrikosjutussa. Syyttäjä vaati kahdelle pihtiputaalaiselle miehelle sakkorangaistusta muun muassa metsästysrikoksesta ja petoksesta.

Kotimaa
Kuollut hirvi, Hirvikanta on nyt suurimmillaan ennen syksyn jahtia.
Martti Juntunen / YLE

Kahta pihtiputaalaista miestä epäiltiin muun muassa metsästysrikoksesta ja petoksesta, kun miehet kaatoivat metsästysseurueensa kanssa hirviä valtion mailta enemmän kuin mihin heillä oli lupa. Myös luvassa oli virheellisyyksiä. Keski-Suomen käräjäoikeus päätyi kuitenkin vapauttamaan miehet kaikista syytteistä.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen metsästysrikoksesta, koska useiden metsästyporukoiden yhteisluvan mukaista kaatolupien määrää ei ole ylitetty, vaikka yksittäiset porukat ne ylittivätkin. Yhteisluvan osakkaina metsästysseurueet sopivat keskenään, kuinka monta hirveä mikäkin porukka voi kaataa.

Syytteen mukaan miehet olivat yhteisluvan ulkopuolella kaataneet kaksi hirveä ilman pyyntilupaa. Oikeus ei pitänyt tekoa tahallisena tai törkeänä huolimattomuutena, mitä metsästysrikoksen täyttyminen olisi edellyttänyt.

Petossyytteissä oikeus piti virheellisten tietojen antamista erittäin moitittavana ja yhteislupajärjestelmän kannalta hyvin vahingollisena, mutta ei katsonut petoksen tunnusmerkistön täyttyvän.

Väärennyssyytteessä, joka koski ampumakokeiden tuloksia, tahallisuus jäi oikeuden mukaan näyttämättä toteen. Toinen epäillyistä oli kuulusteluissa myöntänyt antaneensa virheellisiä tietoja, mutta toinen epäilty oli kiistänyt tahallisuuden.

Syyttäjä on tuomioon tyytymätön ja hän hakee muutosta hovikoikeudesta metsästysrikoksen osalta. Petoksen, petoksen yrityksen ja väärennyksen osalta hän tyytyy käräjäoikeuden ratkaisuun.