1. yle.fi
  2. Uutiset

Syyttäjä tyytymätön metsästäjien vapauttavaan tuomioon: "Tämä romuttaa yhteislupamenettelyn"

Keski-Suomen käräjäoikeus on vapauttanut kaksi metsästyksenjohtajaa syytteistä muun muassa sillä perusteella, ettei valtion maille saadun yhteisluvan pyyntilupien määrä ylittynyt, vaikka johtajien omat seurueet sovitut määrät ylittivätkin. Syyttäjä pitää oikeuden ratkaisua sekä rikos- että metsästysoikeudellisesti merkittävänä koko maassa.

metsästys
Hirvi talvimaisemassa, käyttöoikeus yleisradiotoiminnassa.
Robesus Inc.

Tänään Keski-Suomen käräjäoikeudessa vapautetut pihtiputaalaismiehet hakivat valtion maille pyyntilupaa, ja pääsivätkin seurueineen osakkaiksi yhteislupaan, jossa luvan osakkaat jakoivat pyyntiluvat.

Metsästyksen aikana miehet ampuivat enemmän hirviä kuin heidän seurueilleen oli sovittu, mutta he välttivät tuomion, koska kokonaisuudessaan yhteisluvan pyyntilupien määrä ei ylittynyt.

– Heidät siis pelasti se, että muut osakkaat eivät olleetkaan saaneet kaadettua kaikki lupahirviä, syyttäjä Jari Välimaa sanoo.

Syyttäjän mielestä käräjäoikeuden ratkaisulla on lupakäytännön kannalta suuri merkitys.

– Käräjäoikeus on lähtenyt siitä, että yhteisluvan sisällä kiintiötä ei ole pidettävä laissa tarkoitettavana kiintiönä tai määräyksenä, vaikka luvan osakkaat keskenään jakavat keskenään pyyntiluvat. Jos ei ole rikosoikeudellista keinoa puuttua lupien ylityksiin, romuttaako tämä yhteislupamenettelyn kokonaan? hän ihmettelee.

Heidät siis pelasti se, että muut osakkaat eivät olleetkaan saaneet kaadettua kaikki lupahirviä.

Syyttäjä Jari Välimaa

Jos esimerkiksi sadan hirven yhteisluvassa on kymmenen osakasta ja luvat jaetaan tasan seurueille, jokainen saa kymmenen pyyntilupaa. Jos yksi seurue ampuisikin kaikki lupahirvet muiden nenän edestä, Välimaa pitää erikoisena, että kyse olisikin sopimusoikeudellisesta rikkomuksesta.

– Jatkossa sitten metsästysseurueet riitelisivät näistä asioista käräjäoikeuksissa riita-asioina rikosasioiden sijaan.

Epäillyistä toinen oli kaatamassa lisäksi kaksi hirveä kokonaan ilman lupaa yhteislupa-alueen ulkopuolella, mutta käräjäoikeuden mielestä metsästysrikos ei täyttynyt, koska se olisi edellyttänyt tahallisuutta ja törkeää huolimattomuutta.

– Hirvien kaataminen luvatta oli täysin riidatonta ja selvää. Olen yllättänyt, että oikeus piti oman pyyntiluvan ylittämistä vain huolimattomuutena, vaikka kyseessä oli metsästyksenjohtaja.

Miehet pääsivät metsästämään valtion maille hakemuksella, johon hankittiin runsaasti metsästysseuroihin kuulumattomien ihmisten nimiä. Sillä haluttiin varmistaa pääsy valtion maille, koska tarkoituksena on, että sinne pääsisivät metsästämään ihmiset, joilla ei ole muuta mahdollisuutta.

Syyttäjän mukaan yhteislupakäytäntö koskee pyyntilupamenettelyä, eikä virheellisten tietojen antamisella Metsähallitukselle ole mitään tekemisestä asian kanssa – eikä siten petossyytteidenkään.

Syyttäjä valittaa metsästysrikoksen osalta käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen.

Lue seuraavaksi