Suomi on sadan uskonnollisen yhdyskunnan maa – näin perustat omasi

Tammikuussa 2015 Suomessa oli 111 rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa. Niiden määrä on kaksinkertaistunut 15 vuodessa. Oman yhdyskunnan perustaminen ei silti ole helppoa. Yle selvitti kuinka se tehdään.

Karhun kansa -yhdyskunta kunnioittaa luontoa ja omaa sukua. Yksi heidän käyttämistään tunnuksista on ukonkirveen mallinen kaulakoru. Kuva: Yle

Luterilaisen kirkon jäsenmäärä on pudonnut viidentoista vuoden aikana sadoilla tuhansilla, mutta samaan aikaan muiden uskonnollisten yhdyskuntien määrä on kaksinkertaistunut.

Tammikuussa 2015 yhdyskuntia oli 111. Yle laati seitsemän askeleen ohjeen siitä, mitä kaikkea oman yhdyskunnan perustaminen vaatii.

1. Kerää 20 uskovaista

Ilmoitus uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröimiseksi tehdään kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle (siirryt toiseen palveluun).

Sitä ennen sinun tulee haalia ympärillesi muita uskovaisia, sillä uskonnollisen yhdyskunnan voi perustaa vähintään 20 henkilöstä koostuva ryhmä. Perustajajäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä.

2. Määrittele uskontunnustus ja pyhät kirjoitukset

Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta tehdään perustamisilmoitus ja perustamiskirja, johon liitetään yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys.

Yhdyskuntajärjestyksen tekeminen on se vaikea pala. Siihen tulee sisällyttää yhdyskunnan säännöt, uskontunnustus, viittauksia pyhiin kirjoituksiin tai muihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.

Tämä tuotti suuria ongelmia esimerkiksi suomenuskoa tunnustavalle Karhun Kansalle, joka rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi vuosia kestäneen hakuprosessin jälkeen. Esimerkiksi uskontunnustuksen tai pyhien kirjoitusten määrittely voi olla vaikeaa, vaikka perinteet olisivat tuhansia vuosia vanhoja. Karhun kansa valitsi uskontunnustuksekseen otteen Suomen Kansan Vanhoista Runoista.

3. Älä keksi omasta päästä – pastafarismia ei vieläkään hyväksytä uskonnoksi Suomessa

Yhdyskuntajärjestys vaaditaan, jotteivät ihmiset alkaisi keksimään itselleen uskontoja "tyhjästä".

"Pastafarit" argumentoivat, että kaikki uskonnot ovat ihmisen mielikuvituksen tuotetta ja sen vuoksi heidän keksimänsä Lentävän spagettihirviön kirkko tulisi hyväksyä tasa-arvoisena jäsenenä muiden uskontojen piiriin.

Suomen pastafarien rekisteröitymisyritys hylättiin ministeriössä 2010. He valittivat asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, joka myös hylkäsi (siirryt toiseen palveluun) valituksen. Pastafarit valittivat asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti, joka ei kuitenkaan ottanut valitusta käsittelyyn. Syynä saattaa olla epäilys siitä, etteivät pastafarit ota omaa uskontoaan kovin vakavasti.

Sen sijaan ulkomailla Lentävän spagettihirviön kirkko on saanut tunnustusta. Se hyväksyttiin Puolassa rekisteröidyksi uskonnoksi keväällä 2014. Samana vuonna New York sai pastafarismia tunnustavan kaupunginvaltuutetun.

4. Lähetä perustamisilmoitus ja kaiva kuvetta

Kun paperityö on hoidettu, lähetä perustamisilmoitus liitteineen Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka ylläpitää uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä.

Samalla sinun tulee maksaa PRH:lle perustamisen yhteydessä 150 euron käsittelymaksu. Muita maksuja ei perustamisen yhteydessä peritä.

5. Toivo parasta

"Siunauksensa" uskonnollisille yhdyskunnille antaa opetus- ja kulttuuriministeriön kolmihenkinen asiantuntijalautakunta.

Lautakunnan tehtävänä on antaa lausunto siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot lain mukaisia.

Lautakunnan jäsenistä yksi edustaa uskonnollista, yksi yhteiskunnallista ja yksi oikeudellista asiantuntemusta.

6. Odota ja tee vaadittaessa lisäyksiä

Jos lautakunta on antanut puoltavan lausunnon yhdyskunnan hakemuksesta, voi PRH rekisteröidä yhdyskunnan. Mikäli prosessi etenee ilman lisäselvityksiä, voi rekisteröityminen onnistua muutamassa kuukaudessa.

Lisäselvityksiä voidaan kuitenkin vaatia ja prosessi voi venyä vuosien mittaiseksi. Esimerkiksi Karhun kansan oli tehtävä ministeriön lautakunnalle lisäselvityksiä, jossa sen piti muun muassa täsmentää, mikä loitsu lausutaan minkäkin paikan pyhittämisessä.

7. Ala haalia jäseniä

Kun uskonnollinen yhdyskunta on rekisteröity, sen ylläpitoon ei juuri tarvitse nähdä vaivaa. PRH poistaa rekisteristä ne yhdyskunnat, joilta se ei 10 vuoden ajalta ole saanut ilmoitusta aktiivisuudestaan. Silloinkin ennen rekisteristä poistamista yhdyskunnalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.