Kotkassa käyneissä laivoissa käytetään sallittuja polttoaineita

Kotkan satamassa tarkastetuista laivoista ei löytynyt rikkipitoisuuden ylityksiä.

rikki
Polttoainetta laitetaan muoviastiaan.
Polttoainetta pumpataan näyteastiaan.Jussi Kallioinen / Yle

Laivat noudattavat varsin hyvin vuoden alusta voimaan tullutta rikkidirektiiviä.

Polttoaineiden rikkipitoisuuksien tehovalvonnassa tarkastettiin 12 Kotkan satamassa käynyttä laivaa. Vaikka valvonta oli keskitetty niin sanottuihin riskialuksiin, näytteistä ei löytynyt rikkipitoisuuden ylityksiä.

Kaikkiaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi teki 48 rikkitarkastusta Suomen satamissa käyneille laivoille. Rikkipitoisuus ylittyi vain yhdessä näytteessä. Rikkirajan ylittävästä polttoaineen käytöstä seuraa tuntuva sanktio.