Lohien kelpaa pian kutea Kymijoessa – saavat soraiset kutupesät

Alkukesästä helikopterilla kuskataan tonneittain soraa Kymijokeen lohien kutupaikoiksi. Soraikkojen toivotaan parantavan kalojen luontaista lisääntymistä jo seuraavana kutuaikana.

Kotimaa
Mies kalastaa Kotkan Korkeakoskella.
Yle / Juha Korhonen

Kymijoelle rakennetaan lohelle sopivia kutupaikkoja. Sopivat sorakot ovat hävinneet koskien niskoilta perkausten myötä. Lohet ovat nyt joutuneet kutemaan paikkoihin, joissa edellytykset onnistumiselle ovat huonot.

Kutualueita tehdään soraistamalla Kymijoen alimpien patojen yläpuolisia koskialueita. Kohteita on Kouvolassa Piirteen koskialueella sekä Kotkassa Ahvion-, Kultaan- ja Pernoon koskialueilla.

Työ tehdään helikopterilla, koska joki on koskialueiden kohdalla liian leveä ja syvä kaivinkoneella tehtäväksi. Menetelmä on todettu toimivaksi Ala-Koitajoella Pohjois-Karjalassa. Yhteensä kutupaikkoja rakennetaan 40 kpl, joihin soraa käytetään 1240 kuutiota.

Kunnostustyöt tehdään touko-kesäkuun aikana, jolloin ne ovat valmiina jo seuraavana kutuaikana ensi syksynä. Soraistus parantaa huomattavasti Korkeakosken kalaportaasta saatavaa hyötyä ja parantavan vaelluskalojen luontaista lisääntymistä.