"Se on kuin sydämesi ei toimisi kunnolla" - Kollajan tekoallas uhkaisi perinteistä poroelinkeinoa

Pudasjärvelle suunniteltu Kollajan tekoallas vaarantaisi perinteisen poroelinkeinon harjoittamisen. Suunnitellun altaan alue on tärkeä porojen kesälaidun ja lisääntymisalue. Poromiehiä allashanke huolestuttaa suuresti.

Kotimaa
Poroja ruokailemassa Tannilan porotilalla Yli-Iissä
Yli-Iin Tannilan tilan porot siirtyvät kesälaitumille maalis-huhtikuun vaihteessa.

Kiiminki-Kollajan paliskunnan varaporoisäntä Jarmo Kynkäänniemi ei näe mitään hyvää Iijoen vesistöalueelle suunnitellussa Kollajan altaassa. Pääelinkeino eli porotalous olisi vastikään julkaistun raportin mukaan suurin häviäjä. Toki raportti löytää tekoaltaasta hyviäkin puolia.

– Poroelinkeinolla menee tällä hetkellä hyvin. Tuottajalle hintakehitys on positiivista. Tulevaisuus huolettaa, koska kehitämme elinkeinoa määrätietoisesti. Suurin peikko on juuri allashanke, joka sijoittuu kesävasomisalueelle. Allasasia on vetänyt mielet vakavaksi.

Jos ihminen muuten on terve mutta sydän on huono ja pumppu ei pelaa - se kuvaa meidän tilannetta.

Jarmo Kynkäänniemi

– Vertaisin tilannetta niin, että jos ihminen muuten on terve mutta sydän on huono ja pumppu ei pelaa - se kuvaa meidän tilannetta jos allas tulisi, Kynkäänniemi kuvailee.

Kesälaidun on poroelinkeinon henki ja elämä 

Paliskunnan porot siirtyvät maalis- huhtikuun taitteessa Oulun ja Pudasjärven rajamailta Yli-Iin Tannilasta kohti kesälaitumia. Matkaa on noin 35 kilometriä. Osalle poroja laitetaan kaulaan pannat, joiden avulla saadaantarkasti selville porojen liikkeet.

– Sinne ne menevät vasomisalueelle suunnitellulle allasalueelle. Vasat saatetaan maailmaan turvalliseksi koetulla alueella. On ruokaa ja isot suoalueet. Kaikki nämä jäisivät veden alle, maalailee Kynkäänniemi.

Minne porot menisivät jos allas toteutuisi?

Muuallehan ne yrittäisivät hakeutua, jopa ihmisten pariin.

Jarmo Kynkäänniemi

– Jaa-a, lähtisivät vaeltamaan ja etsimään uusia vasomisalueita. Etelästä vasomisalueelle tulevat porot mahtaisivat hukkua. Muuallehan ne yrittäisivät hakeutua, jopa ihmisten pariin. En osaa muuta kuin pelätä mitä tapahtuisi, Kynkäänniemi jatkaa.

Kesälaitumien merkitys on todella tärkeä.

– Porovuosi alkaa siitä kun vasominen alkaa. Jos vasomisalue menetetään, menee koko elinkeino. Ei sitä rahalla voi korvata. Vuosisatojen työ menisi hukkaan. Nämäkö pitää meiltä tuhota ja hävittää? Kynkäänniemi kummastelee.