Yli 80 000 nollatyösopimusta – tavallisesti nuorella naismyyjällä

Työsopimus ilman vähimmäistunteja on tavallisesti alle 30-vuotiaalla palkansaajalla, kertoo Tilastokeskus. Nollasopimukset eivät kuulu reiluille työmarkkinoille, sanoo työministeri Lauri Ihalainen.

talous
Kaupan kassa.
Kalevi Rytkölä / Yle

Yli 80 000 suomalaisella on nollatuntisopimus. Tavallisesti nollasopimuslainen on nuori nainen, tyypillisimmin myyjänä, terveydenhuollon ammattilaisena tai palvelualalla. Tilastokeskus kartoitti (siirryt toiseen palveluun) työsopimukset ilman vähimmäistunteja nyt ensimmäistä kertaa.

Nollasopimuksessa töiden määrä voi vaihdella täysistä tunneista pyöreään nollaan. Lisäksi nollatuntilaisia on joutunut ongelmiin kysymyksissä sairausajan palkanmaksusta ja työsuhteen päättämisestä.

Ongelmat koskevat erityisesti ihmisten perustoimeentuloa.

Lauri Ihalainen

83 000 nollatyösopimusta vastaa neljää prosenttia kaikista palkansaajista. Tiedot kerättiin viime vuoden työvoimatutkimuksessa, jossa tällaisen sopimuksen olivat työnantajansa kanssa solmineet pääasiallisesti nuoret työntekijät. Nollatuntisopimuksella työskentelevistä lähes puolet oli alle 25-vuotiaita, ja 65 prosenttia oli alle 30-vuotiaita. Naisia nollasopimuslaisista oli 57 prosenttia.

Kuluneella hallituskaudella nollasopimusten ongelmia selvitettiin pariinkin otteeseen, mutta ei laeiksi asti.

Elinkeinoelämän keskusliitto on perustellut nollatyösopimusten kaltaisia joustoja vastaiskuna Suomen heikolle talous- ja työllisyystilanteelle. EK kirjoitti maanantaina verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että aina työntekijänkään ei ole mahdollista sitoutua kiinteään työaikaan – varsin usein nollatyösopimus on opiskelijalla.

Torstaina julkaistut tilastot kertovat opiskelijoista samaa. Vajaat 40 prosenttia nollatuntilaisista on päätoimisesti opiskelijiota. Silti vielä useampi, 54 prosenttia, on päätoimisesti palkkatöissä joko osa- tai kokoaikaisesti.

Tämä ei ole reilua, sanoo työministeri (siirryt toiseen palveluun) Lauri Ihalainen.

– On huolestuttavaa, että nollasopimuksella työskentelevistä yli puolet ilmoittaa pääasialliseksi toiminnakseen ansiotyön. Vastentahtoisessa osa-aikatyössä ongelmat koskevat erityisesti ihmisten perustoimeentuloa, työministeri katsoo.

Ihalainen määrittelisi lakiin vähimmäistyöajan yleiset kriteerit.

Lukumääräisesti eniten nollatyösopimuksia, 15 000, oli kaupan alalla. Nollatuntilaisten tavanomainen työaika oli Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 23 tuntia viikossa. Päätoimisesti osa-aikatöitä tekevistä kaksi kolmasosaa ilmoitti työmuotonsa syyksi, että täysipäiväistä työtä ei ole tarjolla.