Ilveksiä kaadettu Lapissa ainoastaan Perämeren alueella

Ilveksiä kaadettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella Lapissa ainoastaan Perämeren alueella. Yhteensä Lapissa kaatui kannanhoidollisista syistä viisi ilvestä.

ilves
Ilves syö varista.
Yle

Lapin poronhoitoalueella kannanhoidollisin poikkeusluvin pyydettiin kaksi ilvestä, jotka molemmat kaatuivat Tervolassa. Lisäksi kolme ilvestä pyydettiin Keminmaassa ja Torniossa. Kaikki kaadetuista olivat uroksia.

Helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella, ilveksiä metsästettiin koko maassa yhteensä 477 yksilöä.

Ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnettiin Lappiin kahdeksan, joista kolme jäi käyttämättä.

Lisäksi Lapissa on kaadettu ilveksi vahinkoperusteisin poikkeusluvin porovahinkojen vuoksi yksi Sallassa ja yksi Ranualla.

Edit. Lisätty, että kaatuneet ilvekset pyydettiin kannanhoidollisilla luvilla. Lisäksi maininta vahinkoperusteisista kaadoista klo 17:10.