Kouvola ei tingi Tyrrin ampumaradan melumittauksista

Utin jääkärirykmentin käytössä olevan Tyrrin ampumaradan ympäristölupaan haluttaisiin helpotuksia esimerkiksi melumittauksen suhteen. Kouvolan kaupunki ei lähtisi tinkimään ainakaan niistä.

ampumaradat
Tyrrin ampumarata, Kouvola
Tyrrissä on tällä hetkellä paikkoja vain luotiaseiden harrastajille.Yle / Eijaleena Martikainen

Puolustusvoimat vaativat höllennyksiä Tyrrin ampumaradalle annettuihin ympäristölupamääräyksiin. Puolustusvoimat valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen muun muassa 300 metrin radalla ammuttavien laukausten liian pienestä määrästä. Laukausten määrä on rajattu 1000 laukaukseen vuodessa. Puolustusvoimat haluaisi, että raja muutettaisiin 15 000 tai edes 10 000 laukaukseen.

Kouvolan kaupunki toteaa Vaasan hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että enimmäislaukausten määrän korottamisella vaikutukset tulee selvittää, jos niitä on tarpeen korottaa.

Vesien lyijypitoisuuksia koskevia määräyksia voitaisiin löysätä

Rata-alueelta poisjohdettavien tai maahan imeytettävien vesin lyijypitoisuutta koskeva määräys pitäisi Puolustusvoimien mielestä kumota tai muuttaa niin, ettei tavoitearvoa sovelletaan avo-ojiin tai maahan imeytettäviin vesiin vaan pelkästään vesistöön purkautuvaan veteen. Kaupunki ei lähtisi kumoamaan vesien lyijypitoisuutta koskevaa määräystä kokonaan, mutta sitä voitaisiin soveltaa vain vesistöön purkautuviin vesiin.

Melumittauksista ei tingitä

Melumittausten osalta ympäristölupaan haluttaisiin muutos, että erillisiä mittauksia ei edellytettäisi tehtävän peräkkäisinä vuosina. Niissä ei myöskään vaadittaisi ulkopuolista meluasiantuntijaa vaan riittävä asiantuntemus riittäisi. Ryhmä ja pimeäammuntojen enimmäistasojen mittaamista Puolustusvoimat pitää tarpeettomana.

Melumittauksista Kouvolan kaupunki ei ole valmis antamaan periksi. Melumittauksiin kaupunki haluaa melumittauksiin puolueettoman ulkopuolisen asiantuntijan ja pitää niitä tarpeellisina myös ryhmä- ja pimeäammunnoissa.

Tyrrin ampumarata-alue on ollut käytössä 1950-luvulta alkaen, mutta nykyiset radat on rakennettu 1990-luvulla. Ratoja käytetään pääasiassa Utin jääkärirykmentin koulutustarkoituksiin ja kertausharjoituksiin. Lisäksi ratoja käyttävät myös muut Puolustusvoimien joukko-osastot, Rajavartiolaitos, Poliisi, reserviläisjärjestöt ja ampuma- ja metsästysseurat.