Sähköä ja kaasua Pyreneiden takaa - Espanja ajaa isoja energiahankkeita

Espanja, Portugali ja Ranska ovat saaneet EU:n komission tuen isoille energiansiirtohankkeille, joiden tarkoitus on tuoda sähköä ja kaasua Pyreneiden takaa muualle Eurooppaan

Ulkomaat
EU-komission puheenjohtaja Jean Claude Juncker (vas.),Rranskan presidentti Francois Hollande, Espanjan pääministeri Mariano Rajoy sekä Portugalin pääministeri Pedro Passos Coelho tapasivat Madridissa 4. maaliskuuta 2015.
EU-komission puheenjohtaja Jean Claude Juncker (vas.), Ranskan presidentti Francois Hollande, Espanjan pääministeri Mariano Rajoy sekä Portugalin pääministeri Pedro Passos Coelho käsittelivät aihetta tavatessaan Madridissa 4. maaliskuuta 2015. Cheman Moya / EPA

Valtioiden johtajat vauhdittivat hankkeita keskiviikkona Madridissa huippukokouksessa, johon osallistuivat EU:n komission puheenjohtaja Jean Claude Juncker ja Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer. Vuoteen 2020 mennessä toteutettaviksi aiottujen uusien, Espanjan ja Ranskan välisten sähkönsiirtoverkkojen alustavat kustannusarviot ovat yhteensä nelisen miljardia euroa.

Rahoitusta on määrä saada EU:n yli 300 miljardin euron ns. Juncker-suunnitelmasta, jonka käytännön toteutuksessa on mukana komissaari Jyrki Katainen. Espanja itse lupaa osallistua rahoitukseen 1,5 miljardilla eurolla.

Espanjan sähköä meren alitse ja vuorten yli

Suunnitteilla on kolme sähkön siirtoverkkoa, joista yksi olisi vedenalainen Biskajanlahdella. Kaksi maanpäällistä Pyreneiden kulkisi vuoristojonon poikki. Niiden yhteiseksi siirtokapasiteetiksi kaavaillaan yli 5000 megawattia vuodessa.

Jo helmikuussa vihittiin käyttöön yksi uusi voimalinjayhteys Espanjasta Ranskaan, joka tuplaa tähänastisen siirtokapasiteetin 2 800 megawattiin. Se vastaa noin kolmea prosenttia Espanjan koko sähköntuotannon kapasiteetista.

Espanjan tavoite on nostaa siirtoverkkojen kapasiteetti vastaamaan 10 prosenttia sähköntuotannostaan. Se edellyttäisi vielä vähintään yhtä lisäyhteyttä jo valmisteltaviksi sovittujen ohella. Suunnitelmiin kuuluu myös Espanjan ja Portugalin välisten siirtoyhteyksien lisääminen - ja maiden kytkeminen siten kiinteästi muun EU:n sähköverkostoon lähivuosina.

Espanja tarjoaa myös maakaasua

Energiansiirtoa ajaa voimallisimmin Espanja, jolla on runsaasti sähköntuotannon ylikapasiteettia rakennusbuumin aikaisten optimististen kasvuodotusten seurauksena.

Espanjalla on myös runsaasti nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalikapasiteettia. Kaasuterminaaleja on peräti seitsemän. Lisäksi maahan tulee maakaasua Algeriasta kahta merenalaista putkistoa pitkin.

Ukrainan kriisi on kärjistänyt tarvetta vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän kaasusta. Espanja tarjoaa vaihtoehdoksi Midcat-kaasuputkea Kataloniasta Etelä-Ranskaan.

Valtiot aikovat selvittää Midcatin toteutusmahdollisuudet puolen vuoden kuluessa. Hanke vaatisi kaasuputkiston lisärakentamista myös Ranskassa, mutta siten voitaisiin korvata osa Venäjän maakaasusta EU:n itäosissa.

Yhteensä hankkeiden hinta nousee helposti ainakin yli kuuteen miljardiin euroon. Niille haetaan ensisijaisuutta EU:n eri rahastoissa ja Euroopan investointipankissa.

Niiden katsotaan edistävän talouskasvua, työllisyyttä ja puhtaan energian käyttöä, laskevan sähkön hintaa ja parantavan yritysten kilpailukykyä.

"EU:n neljänneksi pääperiaatteeksi on nostettava energian vapaa liikkuvuus", Jean Claude Juncker julisti Madridissa.

Hollande lupaa pelastaa Arevan

Ydinvoimasähköään suojeleva Ranska on aiemmin ollut nihkeä lisäämään siirtoyhteyksiä Espanjasta, mutta näyttää taipuvan EU:n yhteisen energiapolitiikan tavoitteisiin.

Presidentti Francois Hollande kuitenkin vakuutti lehdistölle, että ydinvoima "pysyy Ranskan paraatiteollisuutena".

Hollande antoi ymmärtää, että muun muassa Olkiluodon voimalan takia pahoissa talousvaikeuksissa oleva ydinvoimarakentaja Areva pelastetaan. Ydinvoimateollisuuden työpaikkoja ei saa menettää, Hollande linjasi.