Supon kysely: enemmistö suomalaisista kaipaa lisäkeinoja terrorismin torjuntaan

Suojelupoliisin kyselyyn vastannaiden enemmistö oli sitä mieltä, että Supo tarvitsee lisää toimivaltuuksia, jotta se voisi torjua paremmin terrorin uhkaa. Kysely tehtiin marras-joulukuun vaihteessa, joten Pariisin ja Kööpenhaminan terrori-iskut eivät ole vaikuttaneet kansalaisten mielipiteeseen.

Kotimaa

Suojelupoliisi tekee omaa toimintaansa arvioivan kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun)vuosittain. Tällä kertaa Supo halusi myös kysyä kansalaisten mielipidettä (siirryt toiseen palveluun) terrorismin torjuntaan.

Supon kyselyssä asettama väittämä kuului:

"Suojelupoliisi tarvitsee uusia ajantasaisia keinoja eli lailla säädettyjä toimivaltuuksia, joiden avulla Suomen kyky torjua terrorismia ja muita valtion turvallisuusuhkia paranee".

Kyselyyn haastateltiin 1003 henkilöä. Heistä 41 prosenttia oli väittämän kanssa "täysin samaa mieltä". "Osittain samaa mieltä" oli 39 prosenttia, "ei samaa eikä eri mieltä" 9 prosenttia, "osittain eri mieltä" 5 prosenttia ja "täysin eri mieltä" vain 2 prosenttia vastaajista.

4 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Kyselyn virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä.

Kysely tehtiin marras-joulukuun vaihteessa, eli ennen Pariisin ja Kööpenhaminan terrori-iskuja.