1. yle.fi
  2. Uutiset

Oulujoen vedenlaatu huononee – kaupunki varautuu käyttämään miljoonia veteen

Nykyään kaupungissa käytetty vesi on pääosin Oulujoen pintavettä, jonka puhdistamiseen käytetään koko ajan enemmän kemikaaleja veden laadun heikkenemisen takia. Kaupungissa ei ole korvaavaa varajärjestelmää, jos Oulujoesta ei voitaisi enää ottaa vettä. Vesihuollon suunnitelmassa varaudutaan putkistojen remontointiin, kaupungin kasvuun ja muutoksiin vedenotossa.

jäteveden käsittely
Putkirikko
Yle

Oulu joutuu investoimaan vesihuoltoon lähivuosina 250 miljoonaa euroa.

Oulun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuosille 2015-2030 varaudutaan Oulun asukasluvun kasvuun pitkälti päälle 220 000:een. Siinä valmistaudutaan liittämään vesijohto- ja viemäriverkostoon uusia asuinalueita, kuten Hiukkavaara ja Nuottasaari.

Kaupunki valmistautuu vanhojen putkistojen peruskorjausurakkaan. Lisäksi valmisteltavana olevalla pohjavesiratkaisulla varaudutaan uudistamaan koko raakaveden otto Oulujoesta.

Oulun asukkaista 80 prosenttia käyttää pintavedestä valmistettua talousvettä. Nykyisin koko kantakaupungin raakavesi, keskimäärin 27 400 kuutiometriä vuorokaudessa, otetaan Oulujoesta ja puhdistetaan Kurkelanrannan ja Hintan pintavedenpuhdistamoilla. Suunnitelmassa todetaan, että Oulujoen raakaveden laadun heikentymisen vuoksi puhdistukseen on käytetty entistä enemmän kemikaaleja.

Vain Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin jakelualueilla käytetään pohjavettä. Oulun kaupungin alueella toimii 12 vesiosuuskuntaa ja 5 viemäriosuuskuntaa. Osuuskunnat toimittavat talousvettä 4 500 asukkaalle ja viemäröivät 1 900 asukaan jätevedet.

Häiriötilanteeseen vedenhankinnassa varauduttava

Oulun vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015–2030 kiinnittää erityistä huomiota siihen, että häiriötilanteessa Oulujoen raakavedenottoa korvaavaa varajärjestelmää ei ole. Kaupunki arvioi, että sen asukkaille on mahdollista jakaa säiliöautoilla vettä 13 litraa vuorokaudessa.

Oulun kaupunginhallitus käsittelee Oulun vesihuollon kehittämissuunnitelmaa vuosille 2015–2030 maanantaina. Suunnitelma asetetaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen julkisesti nähtäville, ja kaupunki pyytää siitä laajasti lausuntoja luottamuselimiltä, viranomaisilta, naapurikunnilta ja muun muassa alueen vesi- ja viemäriosuuskunnilta.

Lue seuraavaksi