Kansalaisten luottamus Suojelupoliisiin laskenut hieman

Valtaosa suomalaisista kuitenkin luottaa Suojelupoliisiin ja arvioi sen suoriutuneen tehtävistään melko hyvin. Supo mittasi kansalaisten luottamusta vuosikertomuksessaan. Samalla Supo arvioi terrorismin uhan kohonneen Suomessa.

Kotimaa

Supoon luottavien määrä on laskenut ja Supoon vähän luottavien määrä vastaavasti laskenut useilla prosenteilla kahden vuoden aikana.

Valtaosa suomalaisista kuitenkin luottaa Suojelupoliisiin.

Supon vuoden 2014 kyselyn mukaan vajaat 60 prosenttia suomalaisista luottaa Suojelupoliisiin "melko paljon" ja reilu 20 prosenttia "paljon". Reilu 10 prosenttia luottaa Supoon "ei kovinkaan paljon" ja pari prosenttia "ei lainkaan".

Valtaosa suomalaisista (69%) arvioi Supon suoriutuneen tehtävistään erinomaisesti tai melko hyvin. Vain muutama prosentti vastaajista arvioi Supon suoriutuneen tehtävistään huonosti tai melko huonosti.

Kyselyyn haastateltiin 1 003 henkilöä. Kyselyn virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä.

"Terrorismin uhka noussut"

Organisoituneen terrorismin uhka Suomea kohtaan on Supon mukaan edelleen matala. Yksittäisten radikaali-islamistien suorittaman terrorismin uhka on Supon mukaan noussut Suomessakin. Lisäksi Supo toteaa, että ulkomaisiin konflikteihin osallistuvien ja maista Suomeen palaavien henkilöiden määrä on kasvussa.

Normaalia korkeamman terroriuhan alaisiksi Supo arvioi muita valtioita, sekä uskonnollisia intressejä edustavat kohteet.

ISIS:n nousu Irakissa, al-Qaidan pirstaloituminen ja radikalisoituneiden henkilöiden suorittamat itsenäiset terrori-iskut Euroopassa ovat Supon mukaan tehneet terrorismin uhasta entistä vaikeammin ennakoitavaa.

Supon havaintojen mukaan yksikään ääriliikehdintään liittyvä kotimainen ryhmä tai yksittäinen henkilö ei syyllistynyt terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn väkivallantekoon tai sellaisen valmisteluun vuonna 2014. Supo ei ole myöskään havainnut suomalaisissa halukkuutta osallistua Ukrainan aseelliseen konfliktiin joidenkin Euroopan äärioikeistolaisten aktivistien tapaan.

Suojelupoliisi tekee omaa toimintaansa arvioivan kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun)vuosittain. Tällä kertaa Supo halusi myös kysyä kansalaisten mielipidettä (siirryt toiseen palveluun) terrorismin torjuntaan. Kyselyn mukaan Suojelupoliisin kyselyyn vastannaiden enemmistö oli sitä mieltä, että Supo tarvitsee lisää toimivaltuuksia, jotta se voisi torjua paremmin terrorin uhkaa.