1. yle.fi
  2. Uutiset

Hevosalan kasvu saavuttamassa taitepisteensä – "Kyllä sillä elää, mutta rikastumaan ei pääse"

Pari vuosikymmentä voimakkaasti kasvanut hevostalous alkaa olla taitepisteessä Suomessa. Ruotsissa ala on jo kääntynyt laskuun ja sama kehitys heijastunee pian myös Suomeen. Tosin ProAgrian tutkimuksen mukaan hienoista kasvua on vielä ainakin Etelä-Pohjanmaalla.

talous
Hevosia aitauksessa.
Seinäjoen seudulla on yksi maamme hevostilojen keskittymistä.Pasi Takkunen/Yle

Koko 2000-luvun jatkunut hevosalan kasvu on saavuttamassa lakipisteensä Suomessa. ProAgrian tutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan hevostalous on kuitenkin vielä hienoisessa kasvussa.

– Eteläpohjalaisten yrittäjien näkemykset toimialan kasvusta ovat vielä hieman ylöspäin, mutta voimakkaimmat kasvun vuodet ovat nyt takana, ProAgria Etelä-Pohjanmaan yrityasiantuntija Kari Kallioniemi selvittää. ProAgria haastatteli viime vuonna lähes 30 hevosalan yrittäjää ratsastuskouluilta, yksityistalleilta ja ravivalmennuksesta.

– Esimerkiksi Seinäjoen seudun runsaalle ratsaskoulutarjonnalle riittää vielä kysyntää, mutta markkinat ovat kyllästymässä ja uusien yritysten myötä voi alkaa pudotuspeli.

Uskaltaako esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalle perustaa vielä uuden hevosyrityksen?

– Jonkin verran tilaa on, mutta kilpailutilanne on sen verran kiristynyt, että vakiopalveluilla saattaa tehdä tiukkaa. Sen sijaan hyvin pitkälle kehitetty liikeidea on tässä tilanteessa hyvä kilpailuetu. Massana massan joukkoon ei kannata lähteä, Kari Kallioniemi muistuttaa.

Ruotsissa ala ei enää kasva

Koko maan hevostalousodotukset ovat suurin piirtein samanlaiset kuin pohjalaisillakin. Tosin hulppeitakin kasvuodotuksia ennustetaan vielä.

– Asiantuntijaorganisaatioiden ennusteet perustuivat vielä melko koviin kasvun odotuksiin. Osa puhuu jopa yli 100 000 hevosesta lähivuosina, Kari Kallioniemi kertoo.

Naapurimaassa hevostalouden muutokset ovat jo nähtävissä.

– Ruotsissa hevosten määrä on kääntynyt laskuun. Yleensä Suomi on seurannut Ruotsin kehityskulkuja, sanoo ProAgria Etelä-Pohjanmaan hevostalouden asiantuntija Nanne Korpivaara.

Ravureita suurin osa

Suomessa hevosten määrä on 20 vuodessa kaksinkertaistunut. Hevosia on nykyään hieman yli 75 000, joista suurin osa on ravureita. Talleja koko maassa on 16 000. Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä noin 6 000 hevosta ja 800 tallia.

Yrittäjällä on halu tuottaa hevoseen liittyvää riemua asiakkailleen, jolloin taloudellinen ja liikkeenjohdollinen näkökulma saattavat kärsiä

Kari Kallioniemi, yritysasiantuntija ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hevoset työllistävät ympäri maata joko koko- tai osa-aikaisesti noin 15 000 henkeä. Joka neljännellä tallilla on palkattuja työntekijöitä, suurimmilla talleilla voi olla kymmenenkin henkeä töissä.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan tutkimusanti ja viimeaikaiset hankkeet ovat pyrkineet edistämään liikkeenjohdollista osaamista hevostalousyrityksissä.

– Monen yrityksen perustaminen liittyy voimakkaasti omaan harrastukseen, mistä seuraa se, että yrittäjällä on halu tuottaa hevoseen liittyvää riemua asiakkailleen, jolloin taloudellinen ja liikkeenjohdollinen näkökulma saattavat kärsiä, Kari Kallioniemi on huomannut.

Myös hevosten omistussuhteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nykyisin ravihevosten omistajista yksi kolmasosa ja ratsuhevosten omistajista kaksi kolmasosaa on kaupunkilaisväestöä. Kuitenkin pääosa hevosten kasvatuksesta tehdään edelleen maaseudulla.

Hevoset osana terveyshuoltoa ja elämyspalveluja

Koko maan hevostalouden kassavirta on arvioitu noin 830 miljoonaksi euroksi vuodessa. Yritysasiantuntija kari Kallioniemi laskee, että Etelä-Pohjanmaan asukaslukuun suhteutettuna maakunnan hevostaloudessa pyörii arviolta 30 miljoonaa euroa vuodessa.

– Yrittäjät vastasivat tutkimuksen haastatteluissa, että kyllä sillä elää, mutta rikastumaan ei pääse, Kari Kallioniemi kertoo.

Hevosalan yritysten kirjo on laaja. Toimintamuotoja ovat muun muassa hevoskasvatus, ravivalmennus, tallipaikkojen vuokraus, hevosten hoito, ratsastuskoulutus, valmennustoiminta ja hevoselämyspalvelut, kuten kotieläinpihat, hevosvaellukset ja maatilamatkailu.

Uutta toiveikkuuta alalle haetaan sosiaali- ja terveyspalveluista, joissa apuna käytetään hevosia. Tulevaisuudessa hevonen nähtäneen entistä vahvemmin hyvinvoinnin edistäjänä kuntoutus-, matkailu- ja virkistyspalveluissa.

Hevoset keskittyvät kasvukeskusten ympärille

Hevosia on pitkin maata, mutta hevostalous keskittyy Kari Kallioniemen mukaan sinne, minne ihmisetkin.

– Etelä-Pohjanmaalla on selvä keskittymä Seinäjoen seudulla. Eniten Suomessa on hevosia Uudellamaalla, Kari Kallioniemi arvioi.

Suurimpia hevoskeskittymiä on lisäksi muun muassa Tampereen, Porin ja Oulun ympäristössä.

Lue seuraavaksi