Talvivaara-oikeudenkäyntiin odotetaan edelleen korvausvaatimuksia

Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnissä on annettu lisäaikaa niille korvausvaatimusten tekijöille, jotka ovat sitä pyytäneet. Jutun pääkäsittelyn alkaminen on edelleen arvoitus.

Kotimaa
Pelastusrengas Talvivaaran vuotaneen kipsisakka-altaan reunalla.
Heikki Rönty / Yle

Kainuun käräjäoikeudessa valmisteilla oleva Talvivaaran ympäristörikosjuttuun on saapunut tähän mennessä jo 113 vaatimuskirjelmää. Korvausvaatimuksia tulee vielä lisää, koska määräajan pidennystä pyytäneet voivat toimittaa vaatimuksensa käräjäoikeuteen maaliskuun 13. päivään mennessä. Aiemmin määräaika oli helmikuun loppussa.

Jutun neljältä vastaajalta, Talvivaaran johtotehtävissä toimineilta henkilöiltä, ei ole vielä pyydetty vastauksia esitettyihin korvausvaatimuksiin.

Vastaajat ovat kiistäneet syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta. Heitä syytetään muun muassa laiminlyönneistä kaivosyhtiön suunnittelu- ja tutkimusvaiheessa ja ympäristö- ja vesitalousluvan hakemisessa. Lisäksi vastaajia epäillään laiminlyönneistä kipsisakka-altaan rakentamisessa ja käyttöönotossa sekä jätteiden käsittelyssä ja sijoittamisessa.

Laaja oikeusjutun pääkäsittelyn alkaminen ei ole vielä tiedossa.

– Ei pysty vielä sanomaan, onko se kesällä, syksyllä vai talvella. Pitää edetä tiettyyn vaiheeseen, että käsittely voidaan aloittaa, sanoo käräjätuomari Jyrki Määttä.