Hyppää sisältöön

Ensiapukoulutusta on annettu Suomessa jo 130 vuotta – peruskoulujen ensiapukoulutus halutaan saada säännölliseksi

Suomen Punaisen Ristin ensimmäisellä ensiapukurssilla oli rautatieläisiä vuonna 1885. Ensiaputaitoa yritetään saada osaksi peruskoulun opetussuunnitelmaa.

Kuva: Suomen Punainen Risti

Ensimmäinen Punaisen Ristin ensiapukurssi järjestettiin Helsingin rautatieasemalla 9.3.1885. Kurssille osallistui 20 rautatieläistä. Ajatus siitä, että ensiaputaitoja alettiin opettaa muillekin kuin terveydenhuollon ammattilaisille, oli uusi ja esimerkillinen.

Nykyään SPR järjestää ensiapukursseja monille yrityksille ja yhteisöille. Viime vuonna kursseilla kouluttautui noin 130 000 – 150 000 ihmistä.

– Ensiaputaito on äärimmäisen tärkeää. Sanoisin, että ensiaputaito pitäisi olla kansalaistaito. Jokaisella kansalaisella pitäisi olla jonkinasteinen ensiapuosaaminen. Taito auttaa siinä tilanteessa, kun jotain sattuu, toteaa SPR:n Varsinais-Suomen piirin ohjelmapäällikkö Minna Rautanen.

Rautanen muistuttaa, että jokaisella on velvollisuus auttaa.

– Jokaisella ihmisellä pitää olla auttamisrohkeus. Uskaltaa erilaisissa tilanteissa mennä auttamaan apua tarvitsevaa, aloittamaan toimenpiteet ja hälyttämään hätäkeskuksesta lisää apua.

Suomen Punaisen Ristin Turun suomalaisen osaston ensiapuharjoitus 1964. Kuva: Suomen Punainen Risti

Kouluihin ensiapukoulutusta

Työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

– Ensiaputaitoisten määrä pitää suhteuttaa työpaikan riskeihin. Jokaisella työpaikalla pitää olla ainakin yksi ensiaputaitoinen, Rautanen sanoo.

Rautasen mielestä ensiaputaito pitäisi liittää peruskoulujen opetussuunnitelmaan.

– Olisi hienoa jos ala- ja yläkouluissa olisi systemaattista ensiapukoulutusta. SPR on ajanut tätä asiaa jo kymmenien vuosien ajan.

Ensiapuopetusta Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin äitilomaleirillä 1955. Kuva: Suomen Punainen Risti

Defibrillaattorit yleistymässä

Maanantaina 9.3.2015 SPR järjestää erilaisia tapahtumia ensiapukoulutuksen juhlavuoteen liittyen. Varsinais-Suomen piiri esittelee ensiapukoulutusta Turun rautatieasemalla kello 14.45-17.00.

Kaikki halukkaat voivat kokeilla Anne-nuken elvyttämistä ja automaattisen defibrillaattorin käyttöä.

Defibrillaattori on laite, joka elvyttää sydänpysähdyksen saanutta ihmistä. Laite on yleistynyt yleisillä paikoilla kuten kauppakeskuskissa tai lentokentillä.

– Ei laitteiden käytön osaamista vaadita. Mutta jos sellainen on käden ulottuvilla, niin ei sitten jää käyttämättä, kun tilanne on päällä, muistuttaa SPR:n Varsinais-Suomen ohjelmapäällikkö Minna Rautanen.

Defibrillaattorin toiminta esitellään ensiapukursseilla, jotta laite saadaan ihmisille tutummaksi.