Hyppää sisältöön

Naisten ja miesten väliset palkkaerot kasvaneet

Naisten miehiä korkeampi koulutus ei ole kaventanut palkkaeroja, pikemminkin päinvastoin. Yhtäläinen koulutus takaa korkeamman palkan miehille kuin naisille, kertoo yksityistä sektoria koskeva, sosiaali- ja terveysministeriön teettämä tutkimus. Toisaalta naiset tarvitsevat miehiä korkeamman koulutukseen sijottuakseen samoihin tehtäviin työmarkkinoilla kuin miehet.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen naisten ja miesten samapalkkaisuus yksityisellä sektorilla näyttää karkaavan yhä kauemmaksi. Naisten ja miesten palkkaero on kasvanut ammattirakenteen muuttuessakin miesten hyväksi kaikilla koulutusasteilla. Yhtä koulutetuilla naisilla ja miehillä ansioiden erot ovat kasvaneet erityisesti korkea-asteen ja perusasteen tutkinnon suorittaneilla, hiukan näitä vähemmän keskiasteella.

–Ammattirakenteen muutos, esimerkiksi sellainen kuin rutiinitehtävien väheneminen ja asiantuntijatehtävien lisääntyminen, on nostanut palkkaeroa kaikilla koulutusasteilla, korkea-asteen ammateissa 2,5 prosenttia ja perusasteenkin 2,3 prosenttia, keskiasteen töissä hiuikan vähemmän, sanoo erikoistutkija Pekka Laine Tilastokeskuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön samapalkkaisuusohjelman tavoitteena on ollut naisten ja miesten palkkaerojen kaventaminen viiteentoista prosenttiin tähän vuoteen mennessä. Siinä ei ole onnistuttu. Naisten euro on nyt noin 83 senttiä.

 Naisten palkat näyttäisivät jäävän enemmän jälkeen miesten palkoista siitäkin huolimatta, että naisten koulutustaso on kasvanut miehiä paremmaksi kaikissa ikäryhmissä,  eniten nuorilla. Naisten koulutustason nousu ei kuitenkaan näy palkoissa eikä pääsyssä parempiin tehtäviin. Päästäkseen samaan työhön, naisilla pitää olla miehiä korkeampi koulutus.

–Voisi melkein sanoa, että korkeammin koulutetut naiset sijottuvat samanalaisiin tehtäviin kuin matalammin koulutetut miehet. Koulutuksen voimakas nousu naisilla ei ole tuottanut naisille tasavertaisempaa palkkausasemaa, sanoo Pekka Laine.

Nuorten naisten korkea koulutus ei ole tuonut palkkahyötyä

Palkkaero tulee esiin selvimmin nuorten naisten ryhmässä. Vaikka naispalkansaajien koulutustaso on noussut selvästi enemmän kuin miesten, se näkyy huonosti erityisesti nuorten naisten urakehityksessä ja palkkauksen tasa-arvossa.

Raportin mukaan kehitystä voidaan pitää huolestuttavana, koska nuoret naiset tulevat yksityiselle sektorille aikaisempaa korkeamman tutkinnon suorittaneina ja miehiä koulutetumpina, mutta heidän sijottumisensa yksityisellä sektorilla ei ole vastaavasti kohentunut. Nuorten palkansaajien ryhmässä naisten ja miesten ansiot ovat pikemminkin kasvaneet kuin kaventuneet.

Vanhemmissa ikäryhmissä naisten koulutustason nousu on sen sijaan helpottanut naisten sijottumista ylempiin tehtäviin ja jonkin verran kaventanut miesten ja naisten välisiä palkkaeroja.

Tutkimuksen mukaan koulutetut yli 30-vuotiaat naiset ovat pystyneet hiukan kaventamaan palkkaeroa naisten ja miesten ansioissa. Eniten tutkija Pekka Laine on kuitenkin huolissaan nuorista alle 30-vuotiaista naisista. Vaikka näillä koulutustaso on selvästi miehiä korkeampi. Muiden tutkimusten mukaan juuri ensimmäinen työpaikka on tärkeä.

–Se ensimmäinen asema siellä työmarkkinoilla, kuinka se määrittää urapolkua pitemmän päälle, pohtii Laine.

Suomessa työmarkkinat ovat olleet vuosikymmeniä poikkeuksellisen jakautuneet naisten ja miesten ammatteihin eikä siinä näy vieläkään muutosta. Sama näkyy myös palkkauksessa.

Ammattirakenteen hierarkian muutos sekä osa-aikatyön yleistyminen ovat lisäksi kasvattaneet sukupuolten välisiä palkkaeroja. Naiset ovat yliedustettuina määräaikaisissa ja osa-aikaisissa töissä.

Tutkimuksen mukaan heidän palkkansa on heikompi ja urakehityksensä huonompi kuin näissä töissä olevilla miehillä.

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma päättyy maaliskuun lopussa. Nyt osapuolet neuvottelevat siitä, miten samapalkkaisuustavoite saavutettaisiin jatkossa.

Tutkimusaineisto sijottuu nousukauden ajalle vuosiin1995–2008. Voisi kuvitella, että sen jälkeisellä laskukaudella naiset eivät ole ainakaan parantaneet asemiaan työmarkkinoilla.