Perussuomalaiset: Yritysten kilpailukykysatsauksilla talous kuntoon

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mukaan Suomen julkisen puolen talousongelmat johtuvat nimenomaan yritysten vaikeuksista.

politiikka
Perussuomalaiset logo

Perussuomalaiset esittelivät viikon aluksi eduskuntavaaliohjelmansa pääteemat ja talouspoliittiset linjaukset.

Puheenjohtaja Timo Soini korosti, että tulevan hallituksen on pystyttävä reagoimaan nopeammin muuttuvaan toimintaympäristöön. Tästä syystä perussuomalaisten hallitusohjelma on lyhyt ja joustava.

1. Teollisuuden kilpailukyky palautettava ja yritysten toimintaedellytyksiä parannettava.

Teollisuuden tuotantokapasiteetista on sulanut 20 prosenttia kuudessa vuodessa. Viennistä on hävinnyt 20–30 miljardia euroa vuoden 2008 tasoon nähden. Tästä ongelmat johtuvat. Tämän takia valtiontalous on velkaantunut, totesi Soini.

Päätökset onkin nyt tehtävä teollisuuden kilpailukyky edellä, jotta vienti saadaan taas vetämään. Yritysten sääntely vähennettäisin minimiin ja lupajärjestelmiä sujuvoitettaisiin. Perussuomalaiset alentaisivat astettain erilaisia ympäristöveroja. Työmarkkinoiden ennustettavuus turvattaisiin kuitenkin yleissopimuksilla.

2. Julkinen talous saatava kestävälle pohjalle seuraavalla vaalikaudella. Tarvittavat sopeutustoimet eli leikkaukset tehtävä.

Perussuomalaiset palauttaisi varallisuusveron ja verottaisi suursäätiöiden pääomatuloja. Puolue yksinkertaistaisi verostusta niin, että se olisi tasapuolisempi eri tulolajeille. Puolue toisti myös vaatimuksensa euron tukipiikin sulkemisesta.

Perussuomalaisten leikkauslistalla kerättäisiin 2–3 miljardin euron säästöt

– Maahanmuuton kustannuksista säästettäisiin 200–300 miljoonaa.

– Kehitysyhteistyörahosta leikattaisiin 500 miljoonaa.

– Ulkomaille maksettavasta sosiaaliturvasta kerättäisiin 25–50 miljoonaa.

– EU:n nettojäsenmaksu pitäisi puolittaa, koska Suomen äänivaltakin EU:ssa puolittuu. Säästö 200–300 miljoonaa.

– Valtionhallinnon IT-kuluista kertyisi 200–300 miljoonaa.

– Tehottomat yritystuista 200–300 miljoonaa.

– Tuulivoiman syöttötariffeista 100–150 miljoonaa.

– Perussuomalaisten yhteisöveromalli toisi säästöjä 400 miljonaa euroa.

3. Isänmaan turvallisuudesta ei tingitä. Perussuomalaiset lisäisivät puolustuksen määrärahoja tuntuvasti.

Soini viittasi puolustuksen parlamentaarisen työryhmän suosittamaan 150 miljoonan euron korotukseen, jota hän piti minimitasona. Perussuomalaiset olisivat myös valmiit selvittämään Nato-jäsenyyden haitat ja hyödyt ensi vaalikaudella. Puolue vaatii jalkaväkimiinoja takaisin.

4. Välittämistä lisää. Miljoona suomalalaista elää Soinin mukaan köyhyysrajan tuntumassa tonnilla kuussa. Heidän toimentuloaan parannettava.

Tämä saataisiin aikaan kokoamalla hajautetut tukijärjestelmät yhteen. Tukia pitäisi myös muokata ihmisten muuttuvat elämäntilanteet huomioon ottaviksi eli joustavimmiksi. Ennaltaehkäiseviä toimia ja varhaista puuttumista tulisi lisätä. Lisäksi perussuomalaiset uudistaisivat koko sosiaaliturvajärjestelmää oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Puolueen sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman esitellyt varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä korosti, että näillä keinoilla voidaan saada aikaan massiivisia säästöjä ilman, että kansalaisten sote-palvelut heikkenevät.

5. Ei saa kiusata. Kaikkea byrokratiaa, erityisesti EU-byrokratiaa karsittava.

Soini nosti jätevesiasetuksen esiin pahimpana byrokratian kukkasena. Investointeja hidastavaa lupabyrokratiaa muutenkin purettava. Myös maatalouden tukiviidakkoa selkeytettävä. Puolueella on myös nollatolenranssi koulukiusaamisen suhteen eli opettajien valtuuksia lisättävä. Lapsella pitää olla oikeus isään ja äitiin, toisti Soini.

Timo Soini nosti esiin kaksi seuraavan vaalikauden suurta talous- ja turvallisuuspolittista haastetta.

Ensimmäinen on Kreikka ja euroalue. Soinin mielestä Kreikan tulisi poistua eurosta, muuten edessä on uusia tukipaketteja. Soini oli myöskin huolissaan euroalueen heikosta talouskasvusta.

Toinen iso ongelma on Ukraina. Soini ennusti, ettei tilanne Ukrainassa tule rauhoittumaan. Tämän hetken tyyni vaihe edeltää kriisin uudestaan eskaloitumista, arvioi Soini.