Valtiovarainvaliokunta kannattaa alv-vapauden rajan nostoa

Suomi voi nostaa arvonlisäverovapauden rajaa 10 000 euroon ilman lisäneuvotteluja EU:n kanssa. Muutoksen vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.

politiikka

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta kannattaa hallituksen esitystä arvonlisäverolain muuttamisesta. Valiokunta antoi tänään maanantaina asiaa koskevan mietintönsä. Hallitus esittää, että itsensä työllistävien ja pienyrittäjien alv-vapauden ja kuitittomuuden alarajaa nostettaisiin 8 500 euron vuotuisesta liikevaihdosta 10 000 euroon.

Valiokunnan jäsen Osmo Soininvaara (vihr.) jätti vastalauseensa. Hänen mukaansa esitys on hylättävä.

Mietinnön mukaan asiantuntijat ovat kannattaneet esitystä, vaikka sen vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä. Yrittäjäjärjestöjen mielestä muutos kuitenkin viestittäisi yhteiskunnan tukevan yrittäjyyttä. Mietinnössä kuvataan, että muutoksia voidaan pitää jonkinlaisina inflaatiotarkistuksina.

Alarajan nostosta on laskettu koituvan yhdeksän miljoonan euron vähennys vuodessa valtion kassaan. Lisäksi alarajanostoon liittyy verohuojennus. Sen yläraja on nyt 22 500 euroa. Hallitus esittää, että se nostettaisiin 30 000 euroon. Esityksen taloudelliset vaikutukset olisivat siis yhteensä 41 miljoonaa euroa, sillä liukuman ylärajan nostosta on laskettu koituvan 32 miljoonan euron menetys valtiolle.

Liukuman muutoksen arvioidaan koskevan 20 000 edunsaajaa nykyisten runsaan 100 000:n lisäksi. Alv-rajan muutos sen sijaan vaikuttaisi pariintuhanteen yrittäjään.

"Esitys vastoin yleistä veropoliittista linjaa"

Valiokunta arvostelee, että esitys on varsin kallis verrattuna sen hyötyihin. Esimerkiksi verohallinto on arvioinut säästävänsä noin 30 henkilötyövuotta, jos verovelvollisuuden alaraja nostettaisiin 20 000 euroon ja sen ylittävästä huojennuksesta luovuttaisiin.

Ehdotettu 10 000 euron raja puolestaan on enimmäistaso, jota Suomessa voidaan soveltaa ilman EU-komission hyväksyntää.

Kokoomusta on syytetty asian jarruttelusta. Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Sampsa Kataja (kok.) kommentoi haluavansa johdonmukaisuutta veropolitiikkaan.

– Pitäisi selvittää perusteiden kestävyys, kun tehdään poliittisia linjauksia. Veropohjan reikiä pitäisi pikemminkin tilkitä kuin repiä lisää, hän kommentoi.

Kataja ei itse ole ehdolla kevään eduskuntavaaleissa. Esitys on valiokunnan mukaan vastoin yleistä veropoliittista linjaa, jolla verotuksen painopistettä on ollut tarkoitus siirtää työn verotuksesta kulutus- ja haittaveroihin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016.