Äidinkielen yo-kokeen teemat ajankohtaisia – köyhyys, muukalaisviha ja median toiminta

Kevään yo-kirjoitusten kirjalliset kokeet ovat alkaneet tänään äidinkielen esseekokeella. Yo-lautakunnan sensorit kommentoivat kokeita Abitreenien nettistriimeissä koepäivinä. Tänään kysymyksistä käydään keskustelua kello 18-19.

Kotimaa
Ylioppilaskirjoitukset.
Tommi Parkkinen / Yle

Jyväskylän yliopiston suomen kielen professori Minna-Riitta Luukka on hämmästynyt, miten hyvin äidinkielen kirjallisen kokeen aiheet olivat ajassa kiinni.

Kysymykset on nimittäin tehty vuosi sitten. Tänä vuonna esseekokeen yhteiskunnallisina aiheina olivat köyhyys nykypäivänä, isänmaallisuus ja muukalaisviha sekä median toiminta uhkakuvien esittäjänä. Myös luonnon ja ihmisen suhdetta pohdittiin useissa tehtävissä.

– Pitää yrittää löytää sellaisia pidemmän kaaren ajankohtaisteemoja. Ihmiset ovat joskus ihmeissään, kuinka te osasitte valita juuri näin ajankohtaisen teeman. Sitten vain onnittelemme itseämme, että olimme vuotta ennen kauaskatsoisia. Minusta tämän vuoden koe on aika hyvä, iloitsee kokeen kysymyksiä laatimassa ollut Luukka.

Tehtävien teemat tulevat jo valmiiksi reaaliaineista. Mukana on aina jokin uskontoon, taide-elämykseen kuten kuvataiteesen tai musiikkiin liittyvä yleissivistävä kysymys. Myös kaunokirjallisuus- ja urheilutehtävä ovat itsestäänselvyys.

Hyvässä äidinkielen kirjallisessa kokeessa on sekä kevyempiä että vakavampia aiheita, kertoo Luukka kuuden vuoden kokemuksella.

Kevyempää osiota edustavat tänä vuonna tehtävät "Mikä vitseissä naurattaa?" tai "Mitä hakukoneiden suosituimmat hakusanat kertovat ajastamme?"

Raskaampaa pohdintaa vaativat tehtävät "Eri uskonnoista koostettavasta omasta uskonnosta" tai "Ihmisten ja eläinten suhde Per Maningin valokuvissa?"

– Aiheiden pitää olla monipuolisia. Mahdollisimman monelle tulisi löytyä puhutteleva aihe, josta hänellä on pohjatietoa tai aineistot innostaisivat kirjoittamaan. Esseekokeen ideahan on pohtiva kirjoittaminen, joten on laitettava sellaisia aiheita, joita voi aidosti pohdiskella, toteaa Luukka.

Esseekokeen rakenteessa ei ole tänä vuonna muutoksia. Esseekoe koostuu aineistotehtävistä ja kysymyksistä ilman pohja-aineistoa. Mukana on aina yksi vapaa aihe, jossa on valmis otsikko. Valinnaisia tehtäviä on yleensä 12–14 kappaletta. Ensi vuonna ylioppilaskoe alkaa muuttua sähköiseen muotoon.