Ahmavahingot laskivat viime vuonna Lapissa

Ahman aiheuttamat porovahingot laskivat viime vuonna Lapissa, kun porovahinkoja mitataan löydettyjen ja korvattujen porojen määrällä Lapissa.

Ahma haaskalla Kuva: Pentti Kallinen

Viime vuonna ahman aiheuttamia porovahinkoja raportoitiin noin 2204 kappaletta Lapissa, kun vuotta aiemmin ahman tappamia löydettyjä ja korvattuja poroja oli 3365 kappaletta.

Vuodet 2012 ja 2013 ovat viime vuosina olleet ahmavahinkotilastojen kärkivuosia. Viime vuonna vahingot laskivat, mutta jäivät kuitenkin korkeammalle tasolle kuin vuonna 2011.

Ahma aiheuttaa maasuurpedoista eniten porovahinkoja. Viime vuonna ahma aiheutti noin 70 prosenttia kaikista suurpetojen aiheuttamista porovahingoista Lapissa.

Kaiken kaikkiaan suurpetojen aiheuttamia porovahinkoja raportoitiin Lapin alueella viime vuonna 3200 kappaletta, vuonna 2013 4602 kappaletta.

Koko poronhoitoalueen osalta petojen aiheuttamia porovahinkoja oli viime vuonna 4369, kun vahinkojen kokonaismäärä vuonna 2013 oli 5421 poroa.

Myös ilveksen ja karhun aiheuttamat porovahingot laskivat viime vuonna Lapissa. Suden aiheuttamat porovahingot sen sijaan nousivat.

Suurpetojen aiheuttamissa porovahingoissa on vuosittaista vaihtelua.

Vahinkotilastojen lähde on Maaseutuvirasto.

Juttua täydennetty 11.3.2015 kello 5.20: Lisätty viimeisimmät luvut petovahinkoluvuista Lapin alueella 2014 sekä koko poronhoitoalueen petovahingot vuosilta 2014 ja 2013.