Koitko huostaanotettuna huonoa kohtelua – kerro tarinasi

Jyväskylän yliopisto tutkii lastensuojelun historiaa aikalaisten ja silminnäkijöiden kertomuksista. Selvitykseen haastatellaan henkilöitä, joilla on omakohtaista tietoa huostaanotettujen huonosta kohtelusta vuosina 1937-1983.

huostaanotto
Pieni tyttö pitää käsiä ristissä pöydällä.
Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö kartoittaa lasten sijaishuollossa menneinä vuosikymmeninä ilmenneitä epäkohtia. Jyväskylän yliopisto tekee ministeriön aloitteesta parhaillaan selvitystä huostaanotettujen lasten kokemasta huonosta kohtelusta. Selvitys perustuu kokemuksiin, joita saadakseen yliopisto etsii haastateltavia. Tavoitteena on vähintään 300 haastattelua.

Viime syksystä alkaen on haastateltu muun muassa lapsena laitoksiin tai perheisiin sijoitettuina olleita henkilöitä, mutta myös silminnäkijöitä tai jopa kaltoinkohtelun tai väkivallan tekijöitä. Selvitys kattaa ajallisesti jakson vuodesta 1937 vuoteen 1983 eli ensimmäisen lastensuojelulain aikaisen sijaishuollon. Vuonna 1984 voimaantullut uusi lastensuojelulaki muutti lastensuojelun toimintaperiaatteita merkittävästi, eikä vuoden 1984 jälkeistä aikaa siksi selvitetä.

Tavoitteena onsaada tietoa sijaishuollossa koetuista epäkohdista, kaltoinkohtelusta ja väkivallasta ja niiden luonteesta. Myös ilmitulon ja puuttumisen mekanismeista halutaan tietoa, jotta voidaan tulevaisuudessa luoda käytäntöjä, jotka estävät epäkohtia.

Haastateltavia etsitään yhä. Jyväskylän yliopiston tekemään selvitykseen voi osallistua ilmoittautumalla sähköpostilla osoitteeseen lastensuojeluhanke@jyu.fi (siirryt toiseen palveluun) tai soittamalla numeroon 040 8053930.