Opettajan tehtävä on taata lasten turvallisuus – vaaratilanteet käydään läpi koulutuksessa

Kasvatustieteen opiskelijoiden teoriaopinnoissa lähdetään liikkeelle ennaltaehkäisystä, mutta harjoittelujaksolla käydään läpi uhkatilanteissa toimiminen.

ilmiöt
Viljakkalan koulu
Yle

Kouluihin kohdistuvat uhkaukset peilaavat yhteiskuntaa, jossa nykyään elämme. Tilanne on ristiriitainen, arvioi kasvatustieteiden professori Tampereen yliopistosta.

– Elämme toisaalta lintukodossa, jossa vallitsee rauha. Toisaalta maailmassa vallitseva epävarmuus voi synnyttää uhkaa taholta, jota emme ole edes tulleet ajatelleeksi, professori Marita Mäkinen toteaa.

Rehtori Vesa Toivonen näkee verkon tarjoavan mahdollisuuksia oppilaitosten uhkaamiseen. Tietotekniikan helppous voi houkuttaa kiusantekoon tai suoranaisiin laittomuuksiin.

– Netti ja nykyajan verkostoissa toimiminen antavat maailmalta monenlaisia virikkeitä. Ehkä helppous käyttää nettiä antaa myös mahdollisuuden käyttää sitä väärin, pohtii Tampereen nomaalikoulun rehtori Vesa Toivonen.

Koulutus antaa perustiedot eri vaaratilanteista

Tampereen yliopisto ja sen harjoittelukouluna toimiva normaalikoulu tekevät yhteistyötä oppilaitosten turvallisuuden parantamiseksi. Yliopiston puolella kasvatustieteen opiskelijat saavat perustietoa siitä, minkälaisia vaaratilanteita kouluissa voidaan kohdata.

Mies ja nainen pöydän ääressä.
Professori Marita Mäkinen ja Tampereen yliopiston normaalikoulun rehtori Vesa Toivonen.Matti Vikman / Yle

– Ehkä täällä teoriaopinnoissa lähdetään enemmän liikkeelle ennaltaehkäisystä ja yleisestä turvallisuudesta. Tavoitteena on antaa jokaiselle opiskelijalle ymmärrys siitä, että heidän tehtävään on huolehtia oppilaiden kaikesta turvallisuudesta, Marita Mäkinen painottaa.

Tampereen normaalikoulu on yliopistollinen harjoittelukoulu, joka toimii osana kasvatustieteiden yksikköä. Tavanomaisen opetustyön lisäksi koulussa järjestetään opetusharjoittelua.

– Harjoittelujaksolla olevat opiskelijat perehdytetään heti alussa turvallisuus- ja kriisisuunnitelmaan. Tällöin selvitetään, mitä uhka käytännössä tarkoittaa, miten siihen pitää varautua ja siltä suojautua, miten pitää toimia kohdattaessa uhkaava henkilö ja miten apua hälytetään, Vesa Toivonen kertoo.